Begin van dit kalenderjaar werd ‘het besluit omgevingsrecht’ verder opgerekt en is er op het gebied van vrij bouwen meer mogelijk. Een van de onderdelen wat binnen deze vrijstellingen valt is de mantelzorgwoning.

Wanneer kan je nu vergunningsvrij een mantelzorgwoning bouwen?

Hoe groot mag mijn mantelzorgwoning worden?

Wat zijn de vereisten voor de nieuwbouw van een mantelzorgwoning?

Kan ik een mantelzorgwoning buiten de bebouwde kom bouwen?

Wat word verstaan onder een mantelzorgwoning?

Huisvesting in verband met mantelzorg kan onder bepaalde voorwaarden ook vergunningsvrij zijn. Dit is alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

Voor huisvesting ten behoefte van mantelzorg geld de volgende regel, Huisvesting vind plaats in of bij een woning van één huishouden van maximaal twee personen, van wie ten minste één persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de woning.

De gemeente kan daarom vragen om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere instantie waarmee de medische behoefte aan zorg wordt onderbouwd.

Drie manier om een mantelzorgwoning vergunningsvrij te plaatsen.

Om een mantelzorgwoning vergunningsvrij te realiseren zijn er drie manieren om gebruik van te kunnen maken:

  • Vergunningsvrij bouwen van een mantelzorgwoning.
  • Het ombouwen van een bestaand gebouw naar een mantelzorgwoning.
  • Het plaatsen van een mobiele mantelzorgwoning.

Vergunningsvrij bouwen van een mantelzorgwoning

Dit betekend dat je zonder vergunning een ‘bij een hoofdgebouw behorend bouwwerk’ kan bouwen. Het begrip ‘bijbehorend bouwwerk’ wordt gehanteerd als verzamelterm voor uitbreidingen, zoals aan- en uitbouwen, maar ook voor bijgebouwen, overkappingen en andere soorten bouwwerken met een dak bij een hoofdgebouw. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet over dakkapellen, dakramen, erf- of perceelafscheidingen, speeltoestellen, vlaggenmasten en (schotel) antennes.

Belangrijk is waar u op het erf wilt bouwen. Vergunningsvrije bijbehorende bouwwerken zijn niet toegestaan op het voorerf en het zijerf dat in een hoeksituatie langs openbaar toegankelijk gebied ligt. Er mag alleen gebouwd worden in het achtererfgebied.

Het ombouwen van een bestaand gebouw naar een mantelzorgwoning.

Om bewoning in een mantelzorgsituatie mogelijk te maken mag een bijgebouw bij een woning, bijvoorbeeld een dubbele garage, aangepast worden door woonvoorzieningen aan te brengen, zoals een keuken, badkamer en sanitaire voorzieningen.

Je mag deze aanpassingen in het algemeen vergunningsvrij uitvoeren mits je binnen de grenzen van het bestaande bijgebouw blijft. Ook mag je het bijgebouw uitbreiden d.m.v. aanbouwen, hiervoor gelden wel de vereisten van vergunningsvrij bouwen.

Je kunt er ook voor kiezen om de woning zelf uit te breiden met een aanbouw, om daarin bewoning mogelijk te maken. Je kan hierbij denken aan een uitbouw van een woning waar een badkamer of slaapkamer in gerealiseerd worden. Onder bepaalde voorwaarden kan een aanbouw vergunningsvrij worden uitgevoerd.

Het plaatsen van een mobiele mantelzorgwoning.

De derde manier om mantelzorg te kunnen verlenen is het plaatsen van een mobiele mantelzorgwoning, deze variant is echter alleen toegestaan buiten de bebouwde kom. De mobiele mantelzorgwoning kan snel geplaatst worden als de zorg nodig is en deze mobiele mantelzorgwoning moet weer verwijderd worden wanneer er geen zorgvraag meer gedaan kan worden.

Onder mobiele mantelzorgwoning word een verplaatsbare unit, een stacaravan of soortgelijke voorziening verstaan. De mobiele mantelzorgwoning mag een maximale oppervlakte hebben van 100 m².

Wanneer je kiest voor een mobiele mantelzorgwoning geldt het vereiste met betrekking tot de maximale oppervlakte waarop je bij het hoofdgebouw mag bouwen niet. Een mobiele mantelzorgwoning kun je dus zomaar in het buitengebied plaatsen ook als je de maximale oppervlakte waarop je mag bouwen reeds hebt bereikt.

Conclusie vergunningsvrije mantelzorgwoning

Om een mantelzorgwoning te plaatsen is het heel goed om eerst te weten wat de regels zijn omtrent de huisvesting van mantelzorg. Om in aanmerking te komen tot het predicaat mantelzorg kan de gemeente vragen om een verklaring van een huisarts of andere instantie. Om je mantelzorgwoning vergunningsvrij te mogen plaatsen zijn er drie manieren om dit te doen, dit kan je doen door vergunningsvrij te bouwen van een bij een hoofdgebouw behorend bouwwerk.

Door het ombouwen van een bestaand gebouw naar een mantelzorgwoning of de derde optie, het plaatsen van een mobiele mantelzorgwoning.

Wil je dit artikel delen met je netwerk?

Je kunt dit doen door middel van de knoppen hieronder voor Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Op deze manier kunnen anderen ook hun voordeel doen met deze informatie, alvast bedankt hiervoor.

Gratis ebook “5 tips voor het ontwerp van je eigen woning af”

In dit ebook vind je 5 praktische tips om op een vliegende start te maken voor het ontwerp van je eigen droomhuis. Je krijgt deze meteen in je mailbox door je voornaam en mailadres hieronder in te vullen. Daarnaast ontvang je vervolgens wekelijks gratis tips over wat er allemaal komt kijken bij het ontwerpen van je eigen huis, waardoor je met minder moeite een beter plan voor je ontwerp behaalt.

Ja, ik meld me aan
Voornaam

E-mailadres


Ik wens je veel plezier bij het realiseren van je eigen droomhuis.

Michel Stomphorst.