Voorlopig- en definitief ontwerp

Voorlopig ontwerp

Tijdens het Voorlopig- en definitief ontwerp worden de richtlijnen uit het bestemmingsplan, de geldende bouwregels en het programma van eisen omgezet in een voorlopig schetsontwerp. Voor dit schetsontwerp is het mogelijk om een studiemaquette of een 3D ontwerp te maken.

Op deze manier is er vroeg in het ontwerptraject duidelijk welke mogelijkheden er zijn. Je zult veel bij het schetsontwerp worden betrokken, het is immers jouw huis.

Het schetsontwerp wordt in een persoonlijk gesprek uitgelegd en toegelicht. Aan het eind van het fysieke contactmoment bekijken we gezamenlijk of je tevreden bent met het huidige ontwerp, indien dit het geval is kan de volgende fase in gang gezet worden. Voldoet het ontwerp nog niet helemaal aan jou wensen? Geen probleem, wij passen ons ontwerp aan net zo lang tot jij tevreden bent met het ontwerp.

Samen met jou wordt er bekeken hoe ik de indeling zo goed mogelijk kan vormgeven, zodat het ontwerp je als een warme jas past.

Eventuele wijzigingen en gewenste aanpassingen worden met je overlegd en zullen worden verwerkt. Nadat jij de goedkeuring hebt gegeven, wordt in de volgende fase het voorontwerp uitgewerkt tot een definitief plan.

Werkzaamheden tijdens het Voorlopig- en definitief ontwerp:

 • Ontwerpstudies (schaal 1:100)
 • Schetsmatig opzetten van de ruimtelijke structuur en routing
 • Schetsmatig bepalen van de uiterlijke verschijning
 • Eventueel visualisaties door middel van; maquette 1:50/1:100, schetstekeningen en/of (schets)renderingen
 • Presentatie structuurontwerp aan opdrachtgever

Voorlopig- en definitief ontwerp

Definitief ontwerp

Tijdens deze fase zal het voorlopige ontwerp verder uitgewerkt worden.

Het voorlopige ontwerp geeft jou als opdrachtgever een goed beeld van het project, maar tijdens het definitieve ontwerp proces zullen er echt keuzes gemaakt gaan worden.

Naast het materialiseren zal in deze fase ook de voorlopige positionering van de hoofdinstallaties worden bepaald. Het definitieve ontwerp en de daarbij behorende producten worden in een persoonlijk gesprek met je besproken. Na dit contactmoment zullen de laatste puntjes op de ‘i’ worden gezet alvorens het vooroverleg met de welstandscommissie plaats kan vinden.

De ruimtelijke voorstelling wordt, in een vooroverleg met de welstandscommissie, langs het betreffende bestemmingsplan en de vigerende welstandsnota doorgenomen. De eventuele hieruit voortkomende wijzigingen worden verwerkt in de ruimtelijke voorstelling waaronder de voorlopige materialenstaat.

Aan het eind van deze fase wordt er overleg gepleegd met één of meerdere aannemers zodat je een globale bouwkostenraming hebt. Let wel, deze globale bouwkostenraming geldt alleen ter indicatie.

Voorlopig- en definitief ontwerp

Werkzaamheden tijdens het Voorlopig- en definitief ontwerp:

 • Inventariseren van wijzigingen en wensen van opdrachtgever t.a.v. het voorlopig ontwerp
  • Tekenwerk voor ontwerp en ruimtelijke voorstelling
  • Situering; voorlopige terreinindeling en ontsluiting.
  • Plattegronden; voorlopige indeling van ruimtelijke structuur en routing
  • Gevels en doorsneden; voorlopige aanduiding van de indeling en verschijningsvorm
  • 3D Visualisaties van het gebouwvolume met impressie van materialisering in de vorm van renderingen
 • Voorlopige positionering van hoofdinstallaties
 • Voorlopige opzet positionering (hoofd)draagconstructie
 • (Voor) Overleg met welstandcommissie (of dorpsbouwmeester)
 • Overleg aannemer en opdrachtgever t.b.v. raming bouwkosten

Neem direct contact met mij op via onderstaande button voor een vrijblijvend gesprek. Dit gesprek kan gewoon bij jou thuis aan tafel plaatsvinden.

Of klik op de button omgevingsvergunning om door te gaan naar de omgevingsvergunning en bouwvoorbereiding.

omgevingsvergunning
Contact