De wereld van de bouw staat niet stil en een belangrijke ontwikkeling momenteel is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze wet, die op 1 januari 2024 ingegaan is, heeft invloed op iedereen die een huis wil bouwen. In dit artikel zullen we de essentie van de Wet Kwaliteitsborging toelichten en wat het betekent voor jou als jij een nieuw droomhuis wil realiseren.

Wat is de Wet Kwaliteitsborging?

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) is nieuwe wetgeving die beoogt de kwaliteit van de bouwprojecten te verbeteren en het vertrouwen in de bouwsector te vergroten. Een van de belangrijkste veranderingen die de WKB introduceert, is de verschuiving van het huidige systeem van preventief toezicht naar toezicht op de kwaliteit van het bouwwerk.

Hoe beïnvloedt de Wet Kwaliteitsborging de plannen voor jouw droomhuis?

 1. Verbeterde Kwaliteit van het Bouwwerk
  Met de WKB wordt er meer nadruk gelegd op de kwaliteit van de bouwprojecten. Er moet een kwaliteitsborger worden ingeschakeld die gedurende het gehele bouwproces toezicht houdt op de naleving van de bouwvoorschriften en normen. Dit betekent dat jouw huis onder strikter toezicht wordt gebouwd, wat bijdraagt aan een verbeterde algehele kwaliteit.
 1. Duidelijkere Opleveringseisen
  De wet introduceert ook duidelijkere opleveringseisen. Hierdoor weet je als toekomstige huiseigenaar precies wat je kunt verwachten bij de oplevering van jouw huis. Transparantie over de bouwkwaliteit en specificaties wordt gestimuleerd, waardoor verrassingen na de oplevering worden geminimaliseerd.
 1. Efficiënter Geschillenproces
  In geval van geschillen over de bouwkwaliteit, biedt de WKB een efficiënter proces voor het oplossen van conflicten. De kwaliteitsborger speelt hierbij een rol in het vaststellen van eventuele gebreken en het vinden van oplossingen. Dit draagt bij aan een snellere afhandeling van geschillen, wat voor jou als opdrachtgever gunstig kan zijn.

Hoe kun jij je voorbereiden op de Wet Kwaliteitsborging?

 1. Kies een ervaren ontwerper, bouwmanager en/of aannemer.
  Laat jouw ontwerp gedetailleerd uitwerken, bij voorkeur in BIM (Bouw Informatie Model, 3D) zodat een kwaliteitsborger de stukken makkelijker kan beoordelen en borgen.
  Werk samen met een ervaren aannemer die bekend is met de WKB is essentieel. Een kwaliteitsborger met specifieke kennis van de wet kan je begeleiden door het proces en zorgen voor naleving van alle vereisten.
 1. Wees op de hoogte van de veranderingen:
  Laat jezelf voorlichten door jouw ontwerper, aannemer en kwaliteitsborger en blijf hiermee op de hoogte van de veranderingen die de WKB met zich meebrengt. Begrijp de nieuwe procedures en eisen, zodat je als opdrachtgever vooraf goed geïnformeerd bent over wat je kunt verwachten.
 1. Maak gebruik van adviesdiensten:
  Overweeg gebruik te maken van adviesdiensten om je te helpen bij het begrijpen van de WKB en het navigeren door het bouwproces. Deskundig advies kan van onschatbare waarde zijn bij het waarborgen van een soepel bouwtraject. Dit kost je aan de voorkant een investering maar dit kan je aan de achterkant grote kosten besparen.

Conclusie: Bouw met Vertrouwen onder de WKB!

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen brengt veranderingen met zich mee, maar het uiteindelijke doel is het verbeteren van de kwaliteit en het vertrouwen in de bouwsector. Als toekomstige huiseigenaar kun je profiteren van strikter toezicht, duidelijkere opleveringseisen, een geborgde woning zodat jij ook echt krijgt wat je vraagt en bij geschillen is er een efficiënter geschillenproces.

Door goed voorbereid te zijn en samen te werken met ervaren professionals, kun je met vertrouwen jouw droomhuis realiseren onder de nieuwe wetgeving.