Bouwvoorbereiding en aanvraag omgevingsvergunning

Tijdens de Bouwvoorbereiding en aanvraag omgevingsvergunning fase worden de technische uitwerking ten behoeve van het vergunningswerk voor je verricht. Adviesrapportages zoals een constructierapport zullen tijdens deze fase aangevraagd worden. Tevens worden de berekeningen rondom energiezuinigheid gemaakt met daarbij de definitieve toetsing aan de EPC berekening. Aan het einde van deze fase worden alle benodigde stukken voor de omgevingsvergunning door ons verzameld. Tijdens deze fase houden wij je geregeld op de hoogte welke acties er lopen en welke adviesrapportages benodigd zijn.

De fase wordt afgerond door het indienden van de omgevingsvergunning bij de gemeente. In afwachting van het verlenen van de vergunning wordt er gestart met de aanbesteding van het project.
Meer informatie rondom de bouwvergunning op: Rijksoverheid en Omgevingsloket

Voor (ver)bouwen is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. In enkele gevallen heb je echter geen omgevingsvergunning nodig. Voorbeelden hiervan zijn gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van uw woning. Ook al mag je vergunningsvrij bouwen, je moet daarbij wel voldoen aan de regels uit het bouwbesluit en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.
Wij kunnen je goed adviseren in welke gevallen je wel of geen omgevingsvergunning nodig hebt.

Werkzaamheden tijdens de Bouwvoorbereiding en aanvraag omgevingsvergunning:

 • Technische uitwerking ten behoeve van de aanvraag voor de omgevingsvergunning;
  • Situering; definitieve terreinindeling en ontsluiting
  • Plattegronden; technische uitwerking de aansluitingen, ruimtebenamingen, brandveiligheidsvoorzieningen, riolering verloop enz.
  • Gevels en doorsneden; definitieve uitwerking van gevelopeningen, draairichtingen, roosters en in-/uitlaten
  • Uitwerking van principedetaillering (schaal 1:5/1:10) t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning
  • Technisch renvooi met alle van toepassing zijnde eisen uit het bouwbesluit
 • Bouwbesluittoetsingen en bouwfysische berekeningen;
  • Daglichtberekening
  • Oppervlakteberekening (GO-VG-VR)
  • Ventilatieberekening
  • Spuiberekening
  • Kwaliteitsbepalingen
  • Milieuprestatieberekening
 • Definitieve toetsing aan de EPC.
 • Overleg met de constructeur t.b.v. constructietekeningen en berekeningen welke bij ons door de constructeur dienen te worden aangeleverd
 • Indienen van alle stukken voor de omgevingsvergunning

Bouwvoorbereiding en aanvraag omgevingsvergunning

 

 

 

Bouwvoorbereiding en aanvraag omgevingsvergunning ; omgevingsloket

Neem direct contact met mij op via onderstaande button voor een vrijblijvend gesprek. Dit gesprek kan gewoon bij jou thuis aan tafel plaatsvinden.

Of klik op de button aanbesteding om door te gaan naar de aanbesteding- en contractfase.

aanbesteding
Contact