Je hebt eindelijk je gewenste kavel op het oog en nu wil je de plannen uitwerken voor het ontwerp van een vrijstaande woning. Wat is hier allemaal voor benodigd? Waar start je en wat komt er allemaal bij kijken? In dit artikel leg ik dit stap voor stap uit.

Ontwerp van een vrijstaande woning, waar begin je?

De start voor een ontwerp van een vrijstaande woning begint te allen tijde bij de kavel. Dit is namelijk het ‘paspoort’ van de grond en hier wordt bepaald wat de mogelijkheden zijn. De 1e check is het bestemmingsplan, hierin staat beschreven wat de bestemming van de grond is en wat de restricties zijn.

Een tweede check is het beeldkwaliteitsplan en/of een welstandsnota. Hierin staat beschreven waar de uiterlijke kenmerken van het ontwerp van een vrijstaande woning aan moet voldoen.

De laatste punten in de startfase is het bepalen van het budget en de uitgangspunten van het ontwerp, dit zijn de ankerpunten waarbinnen het ontwerp van een vrijstaande woning uitgevoerd zal gaan worden.

 

Ontwerp van een vrijstaande woning, Voorlopig ontwerp.

Als de uitgangspunten vastgelegd zijn dan kan er gestart worden met een voorlopig ontwerp. Wanneer de beoogde indeling en de toetsing aan het bestemmingsplan akkoord zijn bevonden worden de uitgangspunten vertaald in een voorlopig ontwerp. In deze fase kunnen er ook al uitgangspunten worden bepaald m.b.t. de materialisatie. Hierbij valt te denken aan de materialen van de gevels en kozijnen, maar ook bijvoorbeeld een ventilatiesysteem.

 

Ontwerp van een vrijstaande woning, Definitief ontwerp?

Is het ontwerp van een vrijstaande woning nog niet goedgekeurd voor de welstand of vind je zelf de woning nog niet passend binnen de wensen en eisen? Dan wordt het plan gewijzigd of kan er een compleet nieuw plan uitgewerkt worden.

Na enkele ontwikkelingen in het ontwerpproces zal het voorlopig ontwerp van een vrijstaande woning uiteindelijk resulteren in een definitief ontwerp. Hierbij worden de constructieve uitgangspunten vastgelegd ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning.

Ontwerp van een vrijstaande woning, Aanvraag omgevingsvergunning?

Nadat het ontwerp van een vrijstaande woning definitief is, zal de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Hiervoor worden de ontwerptekeningen verder uitgewerkt m.b.t. detaillering, materialisatie, maatvoering en bouwtechniek. De bouwaanvraagformulieren worden ingevuld. Ook zal het ontwerp worden afgestemd op het bouwbesluit voor wat betreft gebruik, daglicht, milieu, energie, installaties en brandweervoorzieningen. Tevens moet er een er een BENG berekening gemaakt worden.

Ook is het voor de aanvraag van de bouwaanvraag om aanvullende werkzaamheden uit te voeren, gegevens welke altijd benodigd zijn:
–           Advieswerkzaamheden constructie
–           Grondonderzoek / sonderingen

Afhankelijk van de specifieke eisen op de kavel kan het ook nodig zijn om een akoestisch onderzoek, archeologisch onderzoek en-/of funderingsadvies uit te laten voeren.

 

Ontwerp van een vrijstaande woning, Uitvoeringsontwerp?

Het uitvoeringsontwerp voor het ontwerp van een vrijstaande woning bestaat uit het verwerken van de constructieve hoofdopzet op de tekeningen. De constructieve hoofdopzet van een gebouw volgt uit de constructieberekening, de zogenaamde hoofdberekening, die door de constructeur wordt opgesteld.

Met het opstellen van de werktekeningen, zoals hierboven omschreven, ontwikkelen de bouwaanvraagtekeningen door tot een complete set tekening op basis waarvan de aannemer de werkvoorbereiding/definitieve prijsvorming kan starten. Waar deze werktekening voor de aannemer als vertrekpunt gelden voor het opstarten van de werkvoorbereiding/definitieve prijsvorming, betekent het afronden van de werktekeningen vaak het eindpunt van de tekenwerkzaamheden van de ontwerper.

Naast de hiervoor beschreven (teken)werkzaamheden bestaat de bijdrage van de ontwerper tijdens deze fase van het bouwproces tevens uit het controleren van tekeningen van derden. We willen namelijk zeker weten dat de plannen zoals wij deze bedacht hebben voor het ontwerp van een vrijstaande woning ook daadwerkelijk op deze wijze worden gerealiseerd.

 

Ontwerp van een vrijstaande woning, Zoektocht naar een aannemer

Wanneer er nog geen aannemer betrokken is bij het proces word in deze fase gezocht naar een geschikte aannemer. Dit kan gebeuren d.m.v. een aanbesteding, dat wil zeggen dat meerdere aannemers de stukken krijgen en een begroting opstellen. Of door een gunning, als je een aannemer kent waarvan je zegt: “die aannemer vind ik goed en ik wil specifiek die kwaliteit” dan kan je uiteraard ook daar voor kiezen.

De laatste mogelijkheid welke er is om het ontwerp van een vrijstaande woning in bouwteam uit te voeren, het idee hierbij is dat de aannemer vanaf het 1e ontwerp al betrokken wordt bij het ontwerp en gezamenlijk alles bekijken wat er haalbaar is binnen het budget.

Onze voorkeur gaat uit naar het werken in een bouwteam, op deze wijze zijn we in staat om snel het ontwerp bij te sturen wanneer dit benodigd is.

 

Conclusie over het ontwerp van een vrijstaande woning

Het ontwerp van een vrijstaande woning begint altijd met een droom, van jou als opdrachtgever. Als de gewenste kavel in optie of in bezit is, dan kunnen wij aan de hand van de geldende regelgeving en jouw wensen en eisen een voorlopig- en definitief opstellen.

Is het ontwerp vervolgens helemaal naar wens en is de welstand akkoord met de plannen? Dan kan je door naar het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Als de vergunningsaanvraag loopt, of zelfs al verleend is dan kan het ontwerp van een vrijstaande woning verder uitgewerkt worden tot een uitvoeringsontwerp. Dit zijn de tekeningen op basis waarvan de aannemer de werkvoorbereiding/definitieve prijsvorming kan starten.

Je kunt een aannemer vanaf de 1e plannen mee laten rekenen en werken in een bouwteam, maar je kunt ook in een later stadium een aannemer inschakelen.

 

Wil je dit artikel delen met je netwerk?

Je kunt dit doen door middel van de knoppen hieronder voor Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Op deze manier kunnen anderen ook hun voordeel doen met deze informatie, alvast bedankt hiervoor.

Gratis ebook “5 tips voor het ontwerp van je eigen woning af”

In dit ebook vind je 5 praktische tips om op een vliegende start te maken voor het ontwerp van je eigen droomhuis. Je krijgt deze meteen in je mailbox door je voornaam en mailadres hieronder in te vullen. Daarnaast ontvang je vervolgens wekelijks gratis tips over wat er allemaal komt kijken bij het ontwerpen van je eigen huis, waardoor je met minder moeite een beter plan voor je ontwerp behaalt.

Ja, ik meld me aan
Voornaam

E-mailadres


Ik wens je veel plezier bij het realiseren van je eigen droomhuis.

Michel Stomphorst.