Over Dutch Design Studio

Dutch Design Studio is in 2013 opgericht door Michel Stomphorst. De focus van ons bureau is met name gericht op het ontwerpen van nieuwbouwwoningen, waarin we in de voorbije jaren een sterk specialisme hebben ontwikkeld. Daarnaast werken wij met veel passie aan diverse andere ontwerpvraagstukken. Onafhankelijk van de aard van een ontwerpvraagstuk werken wij altijd vanuit een aantal vaste kernwaarden.

Kernwaarden
De ontwerpvraagstukken die ons bureau passeren benaderen wij altijd vanuit enkele vaste kernwaarden. Dutch Design Studio staat voor doordacht, duurzaam en creativiteit ontwerpen.

Een doordacht ontwerp ontstaat door de aspecten programma van eisen, locatie, wetgeving, budget, bouwkunde en constructie aan elkaar te koppelen. Door hier ook de kernwaarde creativiteit aan toe te voegen zorgen we voor spannende ontwerpen die binnen alle geldende kaders ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Alleen in dat geval spreken wij over een ‘goed ontwerp’.

Werkwijze
De werkwijze van Dutch Design Studio is praktijkgericht en onze enthousiaste manier van ontwerpen werkt inspirerend. De balans tussen creativiteit enerzijds en pragmatisch en realistisch denken anderzijds vormt daarbij ons uitgangspunt. Hiermee wordt immers het fundament gelegd voor de resultaten die uiteindelijk behaald kunnen worden.

We beschikken over een uitgebreide expertise op het gebied van ontwerpen, van eerste schets tot en met vergunning en prijsvorming. Daarnaast verzorgen wij werktekeningen, waarbij we de inhoud van constructieberekeningen op tekening verwerken. Bovendien voorzien we u graag van advies bij uw bouw- en ontwerpvraagstukken.

Bij Dutch Design Studio gaan we uit van het principe ‘werken vanuit je kracht’. Daar waar we de grenzen van onze expertise bereiken beschikken we over een uitgebreid netwerk van partijen die we kunnen inschakelen wanneer een specifieke situatie hier om vraagt.

Door onze kernwaarden en werkwijze is ons bureau voor iedereen toegankelijk. Iedereen is bij ons welkom.

Aanpak
Onze aanpak leent zich perfect voor het werken in een bouwteam. Het idee hierbij is dat een aannemer vanaf het 1e ontwerp al betrokken wordt en daardoor ook al tijdens het ontwerpproces zijn expertise kan inbrengen. Op deze wijze kunnen wij, waar nodig, niet alleen tijdig bijsturen, maar zorgen we er bovendien voor dat het gewenste ontwerp, binnen alle geldende en gestelde kaders, ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Wil je nog meer over ons weten? Volg ons dan op social media. Dit kan door op onderstaande buttons te klikken.

Medewerkers

Michel Stomphorst

Michel Stomphorst

“Het eindresultaat is het doel, maar de weg naar het doel bepaalt het eindresultaat

Ik heb jaren op landelijk niveau gesport, als wedstrijdzwemmer. Hierbij bepaald de uitvoering onderweg altijd het resultaat aan de eindstreep. Ook in mijn werk en op mijn ontwerpen is dit van toepassing. Het eindresultaat is het doel maar de weg er naar toe is veel belangrijker. De route is bepalend voor de kwaliteit. In mijn ontwerpen wil ik streven naar het beste ontwerp voor jou als opdrachtgever. Dit ontwerp moet duurzaam, doordacht en creatief zijn.

Mijn hart gaat sneller kloppen van slim en duurzaam bouwen. Met slim bedoel ik dat je vraagstukken en/of knelpunten terug moet brengen naar de basis. Door vanuit de basis goed te ontwerpen zorg je er namelijk voor dat je achteraf geen lapmiddelen uit de kast hoeft te halen om dingen noodgedwongen maar te kunnen compenseren. Als voorbeeld: Hoe beter een ontwerp in de basis is, hoe beperkter de omvang van de toe te passen installaties kan blijven.

Daarnaast vind ik het belangrijk om ‘met de voeten in de klei te staan’. Hoe fraai een ontwerp ook is, ik vind dat de realiserende partij(en) ook zeker hun inbreng moeten kunnen hebben. Zij zijn het immers die een ontwerp in de praktijk zullen bouwen. Voor goede suggesties van welke partij dan ook sta ik altijd open.

Frans Horjus

“De sleutel tot een optimaal bouwkundig ontwerp ligt in de kracht van eenvoud”

Een ontwerp bestaat uit zowel een bouwkundig component als een esthetisch component. Deze componenten hebben een directe onderlinge wisselwerking en kunnen elkaar daardoor sterk beïnvloeden.

Voor mij als bouwkundige kenmerkt een goed bouwkundig ontwerp zich door de mogelijkheden die het alle betrokkenen kan bieden: Esthetische ontwerpvrijheid, inpassing (woon)wensen opdrachtgever, financiële haalbaarheid, duurzaamheid en uitvoerbaarheid.

De sleutel tot dit optimale bouwkundige ontwerp ligt in ‘de kracht van eenvoud’. Door te denken in creatieve en doordachte oplossingen kan de complexiteit van de bouwkundige component geminimaliseerd worden. Eenvoud staat daarin niet voor het vermijden van esthetisch/architectonisch uitdagende ontwerpen, maar wel voor het minimaliseren van de complexiteit van de achterliggende bouwkundige oplossingen die nodig zijn om deze uitdagende ontwerpen te kunnen realiseren.

Minimaliseren (Eenvoud) enerzijds zorgt voor het vergroten van de mogelijkheden voor alle betrokkenen (Kracht) anderzijds.

Frans Horjus
Contact