Duurzaamheid is in. Er wordt regelmatig over duurzaamheid gesproken en ook duurzaam bouwen is steeds meer in opkomst. Maar wat wordt hier precies onder verstaan?
Als er duurzaam gebouwd of verbouwd wordt dan wordt er rekening gehouden met de effecten hiervan op het milieu. Dit geldt zowel voor het ontwerpen van een gebouw of bouwwerk als voor het bouwen, verbouwen, renoveren of slopen ervan. Ook het gebruik van het gebouw wordt hierin meegenomen. Het huis moet zowel verwarmd als gekoeld worden en de uitstoot van energie en CO2 door dit energieverbruik moet ook worden meegerekend.
Geconcludeerd mag worden dat de milieueffecten over de hele levensduur van het gebouw of bouwwerk in het duurzaam bouwen worden meegenomen.

Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor duurzaam bouwen. De één doet het vanwege de financiële voordelen terwijl een andere dit doet vanuit zijn ideologie.

Hoe kan je duurzaam bouwen?

Bij duurzaam bouwen zijn er verschillende keuzes mogelijk op het gebied van energie, materiaal en in het gebruik.
Steeds meer mensen maken gebruik van zonnepanelen en kiezen dus al voor een vorm van duurzaam bouwen, namelijk het energieaspect. Echter is dit slechts een klein onderdeel van duurzaam bouwen.

Het duurzaamheidsniveau van je woning kan flink verhoogd worden door al bij de bouw van de woning rekening te houden met het materiaalgebruik. Hierbij kies je voor duurzame materialen, zoals herbruikbare bouwmaterialen. Daarnaast kan er effectief duurzaam gebouwd worden door het regenwatersysteem los te koppelen van het rioolsysteem of kies voor een slim domotica systeem, waarbij je precies kunt invoeren hoe laat de verwarming aan en uit moet. Zo ben je nooit meer onnodig aan het stoken.

Tips voor duurzaam bouwen

Hieronder volgen een aantal tips die je kunt gebruiken als je duurzaam wilt gaan bouwen:

  • Kies niet te snel voor sloop. Bekijk eerst of een gebouw in aanmerking komt voor renovatie, samenvoeging, splitsing of herbestemming;
  • Houd al in de ontwerpfase rekening met de gewenste technische levensduur van het gebouw. Zo verminder je de belasting van het milieu. Kies in jouw ontwerp voor milieuvriendelijke bouwwijzen en materialen;
  • Ontwerp het gebouw zo dat het later makkelijk is aan te passen aan de wensen van (nieuwe) gebruikers;
  • Pas duurzame technieken toe om te besparen op energie- en materiaalgebruik;
  • Pas maatregelen toe die tijdens het gebruik van het gebouw leiden tot energiebesparing. Minder energieverbruik betekent ook lagere energielasten;
  • Zorg dat het voor gebruikers eenvoudig is om installaties energiezuinig te gebruiken. Hetzelfde geldt voor het beheer van het gebouw.

Financiële voordelen van duurzaam bouwen

Als je een nieuwe woning wilt bouwen kan het zo zijn dat deze woning in aanmerking komt voor een groenverklaring. Alleen woningen die bedoeld zijn voor permanente bewoning komen hiervoor in aanmerking. Om deze groenverklaring te krijgen moet jouw woning een hoog ‘duurzaamheids-ambitieniveau’ hebben en zeer energiezuinig zijn. Hierbij mag de energieprestatiecoëfficiënt maximaal 65% zijn van de eis die geldt in het Bouwbesluit.

Als er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van hout, dan dient dit duurzaam geproduceerd te zijn. Er mag uitsluitend hout worden gebruikt dat voldoet aan de criteria van de overheid (TPAC). Dit houdt in dat de hele keten gecertificeerd dient te zijn.

Ook mag de regenwaterafvoer niet op het rioleringsstelsel zijn aangesloten. Het regenwater moet worden afgevoerd naar oppervlaktewater, laaggelegen terrein of naar een infiltratievoorziening. Door duurzame energiebronnen in te zetten en warmte terug te winnen, neemt de energievraag en het brandstofverbruik af.

De groenverklaring moet worden aangevraagd voordat de bouw begonnen is (te rekenen vanaf de ruwe, onafgewerkte begane-grondvloer)en er kan per woning een bedrag van € 100.000 (grondgebonden woningen) of € 65.000 euro (niet-grondgebonden woningen) groen gefinancierd worden. De meeste banken bieden ‘groene’ spaar- of beleggingsvormen aan. Groen beleggen of sparen levert belastingvoordeel op. Voor meer informatie kan je contact opnemen met je bank.

Conclusie duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is een breed begrip, hierbij wordt op dit moment vooral gekeken naar het energieaspect. Hierbij gaat het echter niet alleen om de energierekening maar ook om welke materialen er gebruikt gaan worden en hoe je de woning gebruikt.
Veel mensen kiezen ervoor om duurzaam te bouwen vanwege de financiële voordelen die hieraan kleven. Met de groenverklaring is het mogelijk om een fiks bedrag van de woning ‘groen’ gefinancierd te krijgen. Vaak betekent dit een lagere rente en -/ of belastingvoordeel.

Wil je dit artikel delen met je netwerk?

Je kunt dit doen door middel van de knoppen hieronder voor Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Op deze manier kunnen anderen ook hun voordeel doen met deze informatie, alvast bedankt hiervoor.

Gratis ebook “5 tips voor het ontwerp van je eigen woning af”

In dit ebook vind je 5 praktische tips om op een vliegende start te maken voor het ontwerp van je eigen droomhuis. Je krijgt deze meteen in je mailbox door je voornaam en mailadres hieronder in te vullen. Daarnaast ontvang je vervolgens wekelijks gratis tips over wat er allemaal komt kijken bij het ontwerpen van je eigen huis, waardoor je met minder moeite een beter plan voor je ontwerp behaalt.

Ja, ik meld me aan
Voornaam

E-mailadres


Ik wens je veel plezier bij het realiseren van je eigen droomhuis.

Michel Stomphorst.