Het klimaat in Nederland veranderd, de aarde warmt op en dat kunnen we in Nederland steeds vaker merken. De regenbuien welke in Nederland vallen zijn vaak intenser. Dit is voor de meeste huishoudens een ver van je bed show, maar wat als het regenwater op straat blijft staan en jouw huiskamer binnen stroomt?

Om dit te voorkomen kan je gebruik maken van infiltratiekratten.

Waarom water infiltreren d.m.v. infiltratiekratten?

Zoals in de inleiding al aangegeven zijn de regenbuien in Nederland steeds intenser, dit kunnen we negeren of we kunnen kijken of we hier mee om kunnen gaan.  Negeren betekend eens in de zoveel tijd last van ‘natte voeten’ en als we kijken hoe we hier mee om kunnen gaan kunnen we investeren in ‘droge voeten’

Fouten die gemaakt worden zijn dat sommige mensen nog steeds denken dat het vergroten van de riolering helpt, dit is echter alleen een verzachting van het probleem. Een intense bui kan je niet oplossen door een riolering te vergroten. Een intense bui kan je het beste opvangen en vertraagd afvoeren. Dit zou je bijvoorbeeld kunnen doen door bestrating te veranderen in tuin, hier kan het regenwater langzaam in wegzakken. In het landschap zou je dit bijvoorbeeld kunnen doen door een WADI aan te leggen.

Wanneer het regenwater onvoldoende de grond in kan infiltreren, dan betekend dit dat het water versneld afgevoerd word bijvoorbeeld door bestrating en riolering. Het gevolg is dat de grond op die locatie te droog kan worden.  Het is dus van belang om het regenwater op eigen terrein te laten infiltreren. Het meest eenvoudige is om je regenwater op een sloop of vijver aan te sluiten, echter heeft niet iedereen deze mogelijkheid.

Voor de degene die het water op eigen terrein af moet voeren maar geen toegang heeft tot een open sloot zijn er infiltratiekratten bedacht.

Infiltratiekratten zijn kratten welke in de tuin ingegraven worden, deze kratten kunnen regenwater tijdelijk opvangen en terugvoeren aan het grondwater. Ook is het mogelijk om het regenwater d.m.v. infiltratiekratten vertraagd af te voeren om het riool.

Hoeveel infiltratiekratten heb je nodig?

Om te bepalen hoeveel infiltratiekratten je nodig hebt kan je uitgaan van een statische- of dynamische berekening.
Een statische berekening kan worden berekend aan de hand van de wettelijke voorschriften die door de gemeentes worden gesteld. Het aantal millimeter dat afgekoppeld dient te worden staat vast, dit kan je opvragen bij jouw gemeente.

Een rekenvoorbeeld, de gemeente stelt een bergingsreis van 50 mm per m² en jij hebt 75 m² bebouwing. Dan is de berekening als volgt:
75 m² x 0,05 = 3,75 m³ oftewel 3750 liter, dit betekend dat je infiltratiekratten nodig hebt met een inhoud van tenminste 3,75 m³ (3750 liter).

Dan hebben we ook nog de dynamische berekening
Indien er geen bergingsreis is gegeven door de gemeente, dan kan men op basis van een rapport of onderzoek te weten komen hoeveel er geïnfiltreerd moet worden.

Dit betekend wel dat er onderzoek gedaan moet worden naar grondwaterstanden d.m.v. peilbuizen, welke grondsoort er aanwezig is en wat de waterdoorlatendheid is van de grond.

Op basis van deze gegevens kan je vervolgens de benodigde infiltratiekratten uitrekenen.

Zijn infiltratiekratten verplicht om toe te passen?

In de meeste gemeentes zijn infiltratiekratten niet verplicht om toe te passen.
Wel zien we steeds vaker bij nieuwbouwprojecten de verplichting om het hemelwater op eigen terrein af te voeren, daar zijn infiltratiekratten een geschikt middel voor.

Conclusie waarom infiltratiekratten toegepast worden

Regenbuien worden heftiger, de landschappen worden steeds meer dichtgelegd met bestrating en het regenwater kan geen kant meer op. Hebben we dan een regenwaterprobleem? Of dienen we dan te kijken naar een goede oplossing?

Mijn inziens dienen we niet weg te kijken, maar te anticiperen op de mogelijkheden. Een goede mogelijkheid om regenwater op je eigen terrein af te voeren is door toepassing van infiltratiekratten.
Je kan er beter vooraf over nadenken, dan achteraf water uit je huis te moeten pompen.

Wil je dit artikel delen met je netwerk?

Je kunt dit doen door middel van de knoppen hieronder voor Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Op deze manier kunnen anderen ook hun voordeel doen met deze informatie, alvast bedankt hiervoor.

Gratis ebook “5 tips voor het ontwerp van je eigen woning af”

In dit ebook vind je 5 praktische tips om op een vliegende start te maken voor het ontwerp van je eigen droomhuis. Je krijgt deze meteen in je mailbox door je voornaam en mailadres hieronder in te vullen. Daarnaast ontvang je vervolgens wekelijks gratis tips over wat er allemaal komt kijken bij het ontwerpen van je eigen huis, waardoor je met minder moeite een beter plan voor je ontwerp behaalt.

Ja, ik meld me aan
Voornaam

E-mailadres


Ik wens je veel plezier bij het realiseren van je eigen droomhuis.

Michel Stomphorst.