Je bent al tijden bezig met het voorwerk om jouw droomhuis tot stand te brengen. Je weet hoe je je huis wilt ventileren, of je zonnepanelen neemt en je hebt de bouwmethode gekozen. Eindelijk kan je beginnen met bouwen! Of toch niet?…

Om te kunnen starten met de bouw van je eigen woning moeten er ook materialen gereserveerd worden, zeker die met een lange levertijd. Ook moet je denken aan sonderingen en aanvullende rapporten. Door ook dit op tijd te regelen verkort je de bouwtijd en loopt de bouw van je woning geen (onnodige) vertraging op.

Wat moet je al regelen voor de bouwfase?

Als de welstandsgoedkeuring verkregen is en de eventuele aannemingsovereenkomst getekend is, kunnen de sonderingen en het eventuele bodemonderzoek al uitgevoerd worden. Deze rapporten zijn nodig om de bouwaanvraag van jouw huis te kunnen doen.

Tip: Zorg ervoor dat de bouwaanvraag compleet is als deze ingediend wordt!
Dit houdt in dat je alle relevante gegevens wat betreft de schoongrondverklaring, constructietekeningen, bouwfysische gegevens e.d. tegelijkertijd moet indienen.

Je moet dus al in een vroeg stadium nadenken over:
• Sonderingen
• Bodemonderzoek
• e.v.t. Akoestisch onderzoek
• e.v.t. Planologische onderbouwing
• e.v.t. Sloopvergunning
• e.v.t. Kapvergunning

Bovenstaande rapportages zijn niet altijd en/of allemaal vereist voor jouw huis. Maar als een of meer van deze rapportages van overheidswege wel verplicht zijn, dan is het verstandig deze onderzoeken tijdig in te (laten) stellen. Dit zorgt ervoor dat je op tijd met het bouwen van jouw huis kunt starten. 
Een goede planning en werkvoorbereiding verkorten de wachttijd tussen het verkrijgen van de bouwvergunning en de daadwerkelijke start van de bouw. Daarnaast zorgt het tijdig reserveren van materialen met een lange levertijd (bijvoorbeeld heipalen, prefab voeren en kozijnen) voor een vlotte doorstroming van de bouwfase en een korte bouwtijd van jouw huis.|
Laat je dus tijdens deze fase goed informeren door de juiste experts!

Jouw huis en de vooropname

Als jouw te bouwen huis zich bevind in de nabijheid van bestaande panden dien je er rekening mee te houden dat er eventueel een vooropname (een momentopname van de staat waarin de gebouwen zich bevinden) gemaakt moet worden. Het hangt van de verzekeringsmaatschappij van de aannemer af of dit moet. De vooropname moet ongeveer vier weken voor de start van de bouw van het huis uitgevoerd zijn en het is bedoeld om eventuele schadeclaims op waarde te kunnen beoordelen.

De kosten van de eventuele vooropname, sonderingen en diverse rapportages kunnen in de aanneemsom van jouw huis worden opgenomen, maar vaak wordt het als afzonderlijk meerwerk in rekening gebracht.

Conclusie: wat je al moet regelen voor de bouwfase van je eigen huis

Dit blogartikel heeft de vraag wat ik moet regelen vóór de bouwfase van mijn eigen huis. Hiervoor moeten er veel zaken geregeld zijn. Zo moeten er materialen gereserveerd worden, zeker die met een lange levertijd en daarnaast moet je denken aan sonderingen en aanvullende rapporten.

In deze fase van het ontwerp is het heel belangrijk om de juiste adviesrapportages aan te vragen. Ook kan het zijn dat er een vooropname gemaakt moet worden om eventuele schadeclaims op waarde te kunnen beoordelen.  Het definitief ontwerp is bekend, de welstand is akkoord en misschien is de aannemingsovereenkomst al wel getekend. In deze fase van jouw eigen huis wil je dus niet dat je onnodig vertraging oploopt bij het aanvragen van de vergunning.
Zorg ervoor dat je je tijdens deze fase goed laat informeren en je overal van op de hoogte ben.

 

Wil je dit artikel delen met je netwerk?

Je kunt dit doen door middel van de knoppen hieronder voor Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Op deze manier kunnen anderen ook hun voordeel doen met deze informatie, alvast bedankt hiervoor.

Gratis ebook “5 tips voor het ontwerp van je eigen woning af”

In dit ebook vind je 5 praktische tips om op een vliegende start te maken voor het ontwerp van je eigen droomhuis. Je krijgt deze meteen in je mailbox door je voornaam en mailadres hieronder in te vullen. Daarnaast ontvang je vervolgens wekelijks gratis tips over wat er allemaal komt kijken bij het ontwerpen van je eigen huis, waardoor je met minder moeite een beter plan voor je ontwerp behaalt.

Ja, ik meld me aan
Voornaam

E-mailadres


Ik wens je veel plezier bij het realiseren van je eigen droomhuis.

Michel Stomphorst.