In voorgaande blogs kon je al zien dat je bij het ontwerpen van jouw droomhuis rekening dient te houden met allerlei zaken en regeltjes. Zo moet je huis energiezuinig gebouwd worden en bij bijvoorbeeld het bouwen van een trap dien je je ook aan allerlei voorschriften te houden. Vandaag leg ik een heel belangrijk aspect uit, namelijk het Bouwbesluit 2012.
Als je een woning gaat bouwen dient deze te voldoen aan de voorschriften van het bouwbesluit 2012.
Maar wat is dit precies en wat kan, of beter gezegd moet je ermee?

Wat is het Bouwbesluit 2012?

De overheid heeft bepaald dat een bouwwerk geen gevaar mag opleveren voor bewoners, gebruikers en de omgeving.  Je dient je ook aan het Bouwbesluit 2012 te houden wanneer je (ver)bouwt zonder vergunning. Het Bouwbesluit 2012 bevat diverse voorschriften en alle bouwwerken moeten aan die voorschriften voldoen.
De voorschriften in het Bouwbesluit 2012 zijn samen te vatten in 9 hoofdgroepen:

  1. Algemene bepalingen;
  2. Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid;
  3. Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid;
  4. Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid;
  5. Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu, nieuwbouw;
  6. Voorschriften inzake installaties;
  7. Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen;
  8. Bouw- en sloop werkzaamheden;
  9. Overgangs- en slotbepalingen.

Wat is het doel van het bouwbesluit 2012?

Doel van het samenvoegen van de voorschriften in één nieuw Bouwbesluit is de samenhang binnen de bouwregelgeving te vergroten, de regeldruk te verminderen en de toegankelijkheid te verbeteren. In het Bouwbesluit 2012 zijn diverse regels en besluiten samengevoegd tot een geheel.

Wat kan ik met het bouwbesluit 2012?

In het Bouwbesluit kan je precies zien wat de regels zijn waaraan je moet voldoen om je huis te bouwen. Bijna alles is in het Bouwbesluit vastgelegd door middel van voorschriften.

De technische bouwvoorschriften zien op de veiligheid en hierin staat bijvoorbeeld beschreven aan welke eisen de trap moet voldoen. De technische bouwvoorschriften, die met het oog op de gezondheid zijn opgesteld, beschrijven hoeveel daglicht je woning binnen moet kunnen treden en geeft de ventilatie eisen aan. Het is slim om meteen vanaf het begin deze eisen als basis aan te houden als je woning wordt ontworpen.

Waarom is het bouwbesluit 2012 belangrijk?

Het Bouwbesluit bevat de voorschriften voor de minimumkwaliteiten waar je woning aan moet voldoen. De overheid heeft bepaald dat een bouwwerk geen gevaar mag opleveren voor bewoners, gebruikers en de omgeving. Het Bouwbesluit waarborgt deze belangen en zorgt er dus voor dat gebouwen in Nederland veilig, gezond, bruikbaar, energiezuinig en milieuvriendelijk zijn. In de praktijk blijkt vaak wel dat woningen een hogere kwaliteit hebben omdat de consument dat verlangt van zijn woning.

Wat betekent het Bouwbesluit 2012 in de praktijk?

Het Bouwbesluit 2012 is opgesteld in goed overleg met de bouwpraktijk. Deze bestaat uit onder andere bouwbedrijven, aannemers en architecten. Ook gemeenten zijn hierbij betrokken.

Om het Bouwbesluit toe te kunnen passen is er basiskennis nodig. Er zijn verschillende manieren om de toepassing van deze regelgeving in de praktijk makkelijker te maken, denk hierbij aan onder andere een praktijkboek, informatiebladen, opleidingen en een helpdesk bouwregelgeving.

Conclusie bouwbesluit 2012

Als je een woning gaat bouwen dient deze te voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. De overheid heeft bepaald dat een bouwwerk geen gevaar mag opleveren voor bewoners, gebruikers en de omgeving.  Doel van het samenvoegen van de voorschriften in één nieuw Bouwbesluit is de samenhang binnen de bouwregelgeving te vergroten, de regeldruk te verminderen en de toegankelijkheid te verbeteren. Bijna alles is in het Bouwbesluit vastgelegd door middel van voorschriften. Het is slim om meteen vanaf het begin deze eisen als basis aan te houden als je woning wordt ontworpen. Het Bouwbesluit bevat de voorschriften voor de minimumkwaliteiten waar je woning aan moet voldoen. In de praktijk blijkt vaak wel dat woningen een hogere kwaliteit hebben omdat de consument dat verlangt van zijn woning. Het Bouwbesluit 2012 is opgesteld in goed overleg met de bouwpraktijk.  Om het Bouwbesluit toe te kunnen passen is er basiskennis nodig, die op verschillende manieren kan worden verkregen.

Wil je dit artikel delen met je netwerk?

Je kunt dit doen door middel van de knoppen hieronder voor Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Op deze manier kunnen anderen ook hun voordeel doen met deze informatie, alvast bedankt hiervoor.

Gratis ebook “5 tips voor het ontwerp van je eigen woning af”

In dit ebook vind je 5 praktische tips om op een vliegende start te maken voor het ontwerp van je eigen droomhuis. Je krijgt deze meteen in je mailbox door je voornaam en mailadres hieronder in te vullen. Daarnaast ontvang je vervolgens wekelijks gratis tips over wat er allemaal komt kijken bij het ontwerpen van je eigen huis, waardoor je met minder moeite een beter plan voor je ontwerp behaalt.

Ja, ik meld me aan
Voornaam

E-mailadres


Ik wens je veel plezier bij het realiseren van je eigen droomhuis.

Michel Stomphorst.