Het ontwerp voor je droomhuis is klaar, de aannemingsovereenkomst is getekend met de aannemer, en er kan gebouwd gaan worden, tenminste, dat denk je. Totdat de aannemer plotseling met allemaal meerwerkpunten aan komt zetten. Of nog erger, je huis is bijna klaar en de aannemer komt opnieuw met meerwerkpunten! Maar wat zijn meerwerkpunten precies en hoe kan je er het best mee omgaan?

Wat is meerwerk?

Werkzaamheden door de aannemer die bovenop de werkzaamheden komen die zijn vastgelegd in de aannemingsovereenkomst, worden gezien als meerwerk. Vaak biedt een aannemer standaard opties aan voor bijvoorbeeld een keuken of badkamer. Als je hiervan wilt afwijken en een uitgebreidere keuken of een andere badkamer wilt, dan noemt men dit meerwerk. Het gaat dus om extra werkzaamheden ten opzichte van de overeengekomen aannemingsovereenkomst.

Het spreekt voor zich dat je voor het meerwerk moet betalen, let wel dat je duidelijke prijsafspraken maakt met de aannemer over de eventueel van toepassing zijnde meerwerk werkzaamheden. Zorg ervoor dat dit zwart op wit staat en dat jij en de aannemer beide getekend hebben voor akkoord. Dit voorkomt altijd een hoop gezeur achteraf.

Wat is minderwerk?

De tegenovergestelde variant van meerwerk is minderwerk. In dit geval kan je de aannemer bijvoorbeeld vragen om bepaalde zaken, die jullie zijn overeengekomen in de aannemingsovereenkomst, niet uit te laten voeren. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de badkamer of keuken door een andere partij uit te laten voeren, waardoor de aannemer dit niet meer hoeft te doen. De aannemer voert in dit geval minder werk uit en dit wordt dan ook minderwerk genoemd. Dit betekent ook dat je nu minder hoeft te betalen.

In de praktijk ontstaat echter wel vaak discussie over de (kosten van de) minderwerk afspraken. Zorg er ook hier voor dat de afspraken zwart op wit staan en dat jij en de aannemer beide getekend hebben voor akkoord.

Daarnaast is het raadzaam om de wijzigingen die je wilt doorvoeren, zowel meer- als minderwerk, op de tekeningen en de technische omschrijving aan te passen. Hierdoor kan er nooit verwarring ontstaan.

Is de aannemer verplicht om meerwerk uit te voeren?

Een aannemer is het niet altijd verplicht om meerwerk uit te voeren. De aannemer kan meerwerk weigeren in de volgende gevallen:

  • De wijzigingen die je wenst door te voeren zijn in strijd met de opzet van het bouwplan;
  • De bouwwerkzaamheden zijn al in een te ver stadium waardoor wijzigingen niet meer mogelijk zijn;
  • De wijzigingen die je wilt doorvoeren zijn strijdig met de norm waaraan de woning moet voldoen, denk bijvoorbeeld aan het bouwbesluit en plaatselijke bouwverordening.

 Leidt meerwerk ook tot een langere bouwtijd?

In bijna alle gevallen leidt meerwerk tot een langere bouwtijd. De aannemer heeft immers bij het afsluiten van de aannemingsovereenkomst al zijn bouwtijd aan jou moeten overhandigen. Nu het bouwen meer werk oplevert, zal dit lang niet altijd in de gestelde bouwtijd passen.

Wel moet de aannemer bij het afgeven van zijn offerte voor het meerwerk een overzicht geven waarop staat met hoeveel werkbare dagen de bouwtijd verlengd wordt. Als hij dit niet aangeeft dan is de eventueel van toepassing zijnde langere bouwtijd voor rekening van de aannemer.

Is iedere wijziging meer- of minderwerk

Niet iedere wijziging levert meer- of minderwerk op. Het kan zijn dat toen je de stopcontacten op de tekening zag staan je dacht: “het zal wel goed zijn”. Maar als de installateur ze wil gaan plaatsen kom je erachter dat het niet handig is op die plek. Dit betekent dat je een wijziging aan het plan uitvoert. Als je hetzelfde aantal stopcontacten houdt en alleen de plaatsen wijzigt dan zal dit naar alle waarschijnlijkheid niet als meer- of minderwerk gezien worden door de aannemer.

Wanneer moet ik het meerwerk betalen?

Vaak willen aannemers voor een gedeelte van de kosten vooruit betaald worden, ze moeten immers ook de gewenste materialen voor jou aanschaffen. De aannemer mag niet meer dan 25% van de meerwerksom voorafgaand aan de werkzaamheden declareren. De resterende 75% hoef je pas te betalen als het meerwerk klaar is.

Conclusie meer- en minderwerk

Ontstaat er altijd meerwerk? Dit hoeft niet, maar is in de meeste gevallen wel aan de orde. Een wijziging in het ontwerp zal al snel leiden tot meerwerk.
De aannemer is niet verplicht om het meerwerk uit te voeren. Een reden om te weigeren is bijvoorbeeld als de gewenste wijziging strijdig is met het bouwbesluit of de plaatselijke bouwverordening.

Houdt er ook rekening mee dat meerwerk kan resulteren in een langere bouwtijd. Let er tot slot op dat de aannemer je maximaal 25% van de meerwerksom vooraf kan laten betalen.

Wil je dit artikel delen met je netwerk?

Je kunt dit doen door middel van de knoppen hieronder voor Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Op deze manier kunnen anderen ook hun voordeel doen met deze informatie, alvast bedankt hiervoor.

Gratis ebook “5 tips voor het ontwerp van je eigen woning af”

In dit ebook vind je 5 praktische tips om op een vliegende start te maken voor het ontwerp van je eigen droomhuis. Je krijgt deze meteen in je mailbox door je voornaam en mailadres hieronder in te vullen. Daarnaast ontvang je vervolgens wekelijks gratis tips over wat er allemaal komt kijken bij het ontwerpen van je eigen huis, waardoor je met minder moeite een beter plan voor je ontwerp behaalt.

Ja, ik meld me aan
Voornaam

E-mailadres


Ik wens je veel plezier bij het realiseren van je eigen droomhuis.

Michel Stomphorst.