In een eerder artikel heb ik beschreven wat de bouwkosten van jouw woning bepaald, maar een nog belangrijker onderdeel is: “Welke aanvullende kosten komen er nog meer bij kijken?’

De bouwkosten is immers maar één onderdeel van de totale bouwsom, er zijn nog diverse aanvullende kosten welke erbij komen waar je zeker rekening mee dient te houden.
Je wilt niet voor de verassing komen te staan dat jouw droomhuis niet gerealiseerd kan worden omdat je even geen rekening had gehouden met een aanvullende kosten.

Welke aanvullende kosten zijn er?

Bij de realisatie van jouw droomhuis moet je ook zeker rekening houden met de aanvullende kosten, te weten:

Bij het ontwerp:

 • Kosten voor het ontwerp
 • Legeskosten bij de gemeente
 • Constructie berekeningen
 • E.v.t. Milieukundig onderzoek
 • E.v.t. Archeologisch onderzoek
 • Sonderingen
 • Grondmechanisch onderzoek (e.v.t. met funderingsadvies)
 • E.v.t. interieurarchitect

Bij de koop van de grond:

 • Grondkosten
 • Notariskosten
 • Inmeetkosten (kadaster)

Bij de realisatie:

 • E.v.t. sloopkosten
 • Grond bouwrijp maken
 • E.v.t. aanleggen van een bouwweg
 • Aansluitkosten
 • Inrichting

Aanvullende kosten bij het ontwerp

Kosten voor het ontwerp

Om het ontwerp van jouw droomhuis te realiseren moet je een bouwkundige ontwerper of architect in de arm nemen, deze moet hier uiteraard kosten voor rekenen.
Belangrijk bij de keuze voor de ontwerper is dat een klik is tussen jou als opdrachtgever en de ontwerpende partij, het is heel moeilijk om een passend ontwerp te krijgen als die klik er niet is.
Tevens is het belangrijk om een ontwerper te kiezen die er echt jullie ontwerp van wil maken en niet zijn eigen ontwerp.

Legeskosten bij de gemeente

Wanneer het ontwerp gereed is kan er indien nodig een welstandsadvies aangevraagd worden en kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden. Wanneer de vergunningen verleend zijn ontvang je van de betreffende gemeente de nota van de legeskosten.
Dit varieert per gemeente en deze rekening loopt in de duizenden euro’s, het is dus goed om er rekening mee te houden dat deze nota betaald moet worden nog voordat er ook maar een schop in de grond is gegaan.

Constructie berekeningen

Wanneer de ontwerper het ontwerp heeft gemaakt, heeft hij aannames gedaan m.b.t. de constructie. Hierbij kan je denken aan de dikte van de vloeren- en/of wanden, de staalconstructies en de gevelopeningen. Dit zijn onderdelen welke door de constructeur berekend moeten worden.
De constructeur bepaald de exacte afmetingen welke benodigd zijn.

Sonderingen

Wanneer de constructeur de berekening maakt, dan heeft hij sonderingen nodige van de betreffende kavel. Wat hij wil weten is wat de draagkracht van de grond is. Zijn er funderingspalen nodig of kan een betonnen strook al volstaan.

Grondmechanisch onderzoek (e.v.t. met funderingsadvies)

Grondmechanisch onderzoek met funderingsadvies wordt door de constructeur vaak gevraagd wanneer er een paalfundering of een kelder toegepast wordt.
Welk paaltype is bijvoorbeeld het beste geschikt op de betreffende kavel. Zijn er verzakkingen mogelijk om de kavel door de grondsamenstelling en wat is dan de grondsamenstelling.

Milieukundig onderzoek

Wanneer de grond ‘verdacht’ is, kan de gemeente eisen dat er een milieukundig onderzoek gedaan wordt. Gevraagd wordt dan om aan te tonen dat de betreffende locatie geschikt is om op te wonen. Is de grond verontreinigd? Dan moet jij als opdrachtgever aantonen wat je gaat doen om te zorgen dat de locatie geschikt gemaakt wordt om er te mogen wonen.

Archeologisch onderzoek

Heb je een losse kavel op het oog? Let er dan goed op of het hier gaat om een locatie met een middelhoge of hoge archeologische verwachting. Wanneer dit het geval is dan dien je altijd een verkennend (boor)onderzoek uit te voeren. Blijkt uit dat onderzoek dat je met een archeologische vindplaats te maken hebt, dan kan er een waarderend booronderzoek gevraagd worden.

Al deze kosten worden doorberekend op de eigenaar van de grond.

Interieurarchitect

Wanneer je wilt dat je woning net dat beetje extra krijgt, dan is het raadzaam om met een interieurarchitect om tafel te gaan. De interieurarchitect kan je helpen bij het bepalen van kleuren, verlichting en ruimte indelingen. Op deze wijze krijg je echt je ultieme droomhuis.

Aanvullende kosten bij de koop van de grond

Grondkosten

Deze post spreekt voor zich. Je kan de kavel kopen van een projectontwikkelaar, gemeente of particulier. De grondkosten variëren wel sterk per gemeente.

Notariskosten

Om de grond op jouw naam te krijgen dien je naar de notaris te gaan om dit te bevestigen.
Wanneer je de grond op jouw naam laat zetten, denk dan goed om de kleine lettertjes OF neem zelf clausules in bij de koop.
Zo kan je bijvoorbeeld een clausule opnemen dat de grond geschikt moet zijn om te mogen wonen (milieukundig) of dat de grond vrij is van (ondergrondse) opslagtanks.
Ook kan je een clausule opnemen dat de grond vrij is van opstallen.

Heb je deze clausules er niet in opgenomen? Dan kan het betekenen dat er e.v.t onaangename verassingen bij jou op de rekening komen die jouw droomhuis in gevaar kunnen brengen.

Inmeetkosten (kadaster)

Wanneer je jouw kavel koopt, zorg dan dat duidelijk is wat jouw kavel is en waar de grenzen lopen.
In sommige gevallen kan het nodig zijn om een inmeetverslag op te laten stellen door het kadaster, op deze wijze weet je 100% zeker dat de grenzen van de kavel die jij wilt kopen kloppen.

Aanvullende kosten bij de realisatie

Sloopkosten

Koop je de betreffende kavel met alle opstallen erop? Denk er dan om dat je de sloop zelf moet regelen, ook de vergunningaanvraag hiervoor.
Houdt er rekening mee dat er ook nog asbest aanwezig kan zijn, dit moet door een gespecialiseerde partij verwijderd en afgevoerd worden.

Vraag je de sloopvergunning aan? Dan kan het nodig zijn om hier ook een asbestinventarisatierapport voor aan te leveren bij de gemeente, op deze wijze kan jij aantonen of er wel of geen asbest aanwezig is.

Grond bouwrijp maken

Is de kavel momenteel niet in gebruik als woonkavel? Of wil je de woning op een nieuwe plaats situeren? Houdt er dan rekening mee dat de kavel bouwrijp gemaakt dient te worden.

Dit betekent dat de kavel vrij is van obstakels, dat de grond schoon is, en de nodige voorzieningen (nutsvoorzieningen, wegen, etc.) aanwezig zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er eerst een oud huis gesloopt moeten of dat de grond verontreinigd is. Maar het kan ook zijn dat de grond opgehoogd, verbeterd of vlak gemaakt moet worden. Ook begroeiing zoals bomen en struiken moeten verwijderd worden. De bouwer moet bij wijze van direct de schop in de grond kunnen steken om te starten met de bouw.

E.v.t. aanleggen van een bouwweg

Is het moeilijk om op jouw kavel te komen? Dan kan het nodig zijn om een bouwweg aan te leggen zodat de aannemer goed zijn werk kan doen. Er moet veelal zwaar materieel naar de bouwplaats toe die op een degelijke manier de bouwplaats moeten kunnen bereiken.

Aansluitkosten

Hierbij kan je denken aan aansluitingen van water, cai, riolering, elektra, gas. Vraag dit na bij de leveranciers en/ of gemeente. Ook een septic tank en een gastank behoren tot de opties.

Inrichting

Wanneer je huis helemaal afgebouwd is dien je nog wel rekening te houden met inrichtingskosten, hierbij kan je denken aan gordijnen, vloerafwerkingen, verlichtingsarmaturen etc.

Conclusies over de aanvullende bouwkosten

De bouwkosten is maar één onderdeel van de totale bouwsom, er zijn nog diverse aanvullende kosten welke erbij komen waar je zeker rekening mee dient te houden. In dit artikel heb ik beschreven dat er nog veel meer aanvullende kosten zijn, zo heb je bijvoorbeeld aanvullende kosten tijdens het ontwerp, aanvullende kosten bij de aankoop van de grond en aanvullende kosten bij de realisatie.

Dit zijn allemaal kosten die op de rekening van jou als opdrachtgever komen waar je van te voren al wel rekening mee dient te houden.  Het is doodzonde als je denkt je droomhuis te kunnen realiseren maar dit vervolgens niet kan door de aanvullende kosten.

Wil je dit artikel delen met je netwerk?

Je kunt dit doen door middel van de knoppen hieronder voor Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Op deze manier kunnen anderen ook hun voordeel doen met deze informatie, alvast bedankt hiervoor.

Gratis ebook “5 tips voor het ontwerp van je eigen woning af”

In dit ebook vind je 5 praktische tips om op een vliegende start te maken voor het ontwerp van je eigen droomhuis. Je krijgt deze meteen in je mailbox door je voornaam en mailadres hieronder in te vullen. Daarnaast ontvang je vervolgens wekelijks gratis tips over wat er allemaal komt kijken bij het ontwerpen van je eigen huis, waardoor je met minder moeite een beter plan voor je ontwerp behaalt.

Ja, ik meld me aan
Voornaam

E-mailadres


Ik wens je veel plezier bij het realiseren van je eigen droomhuis.

Michel Stomphorst.