Voor grotere projecten, bijvoorbeeld een vrijstaande woning, heb je altijd een omgevingsvergunning nodig om te mogen bouwen. Wil je echter alleen een uitbouw of een bijgebouw realiseren? In sommige gevallen kan dit mogelijk zijn met vergunningvrij bouwen!

Hoe reguleert de overheid vergunningvrij bouwen?

De overheid heeft een informatieblad uitgegeven genaamd “Informatieblad bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken” In dit document staat beschreven waar je aan moet voldoen om vergunningvrij te mogen bouwen.

De overheid heeft bepaald dat vergunningvrij bouwen mogelijk is als het gaat om een ‘bijbehorend bouwwerk’, Dit is de verzamelterm voor alle uitbreidingen zoals een uitbouw etc. Dit is gedaan om een definitie mee te kunnen geven en niet overal aparte uitgangspunten voor te hoeven hanteren. Wel zijn er enkele aanvullende infobladen, bijvoorbeeld over dakkapellen.

Wanneer kan ik vergunningvrij bouwen?

De eerste vraag voor vergunningvrij bouwen is, Waar op jouw terrein wil je gaan bouwen?
Vergunningvrij bouwen is namelijk niet toegestaan op het voorerf en het zijerf dat in een hoeksituatie langs openbaar toegankelijk gebied ligt. Er mag ‘slechts’ gebouwd worden in het achtererfgebied.

Maar wat word verstaan onder achtererfgebied?
Het achtererfgebied is het erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen.

Voor een middenwoning is dit eenvoudig. De grond gelegen achter de woning is het achtererfgebied. Voor twee onder één kap woningen, vrijstaande woningen en woningen in een hoeksituaties moet voor het aan de zijkant van een woning gelegen erf, goed aan de hand van de definitie de ligging van het achtererfgebied worden bepaald.

Hoeveel mag ik op mijn terrein vergunningvrij bouwen?

Om te bepalen hoeveel vierkante meter je vergunningvrij mag bouwen moet je eerst weten hoe groot het bebouwingsgebied is. Om de toelaatbare oppervlakte van een vergunningvrij te bouwen bouwwerk te bepalen, word uitgegaan van een zogenoemde ‘nul situatie’. Vanuit deze nul situatie mag een bepaalde hoeveelheid vierkante meters worden bebouwd.

Hoe je de nul situatie uit kunt rekenen wordt in onderstaande animatie uitgelegd.

Met de oppervlakte van het bebouwingsgebied wordt met bebouwingspercentages over gedeelten van het bebouwingsgebied bepaald welke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken maximaal bij het oorspronkelijke hoofdgebouw gebouwd mogen worden.

In onderstaande tabel wordt weergegeven wat de maximaal toelaatbaar bebouwingspercentage is:

Oppervlakte per gedeelte van het bebouwingsgebied Bebouwingspercentage
Gedeelte bebouwingsgebied tot en met 100 m² 50 % van die oppervlakte
Gedeelte bebouwingsgebied van 100 m² t/m 300 m² 20 % van die oppervlakte
Gedeelte bebouwingsgebied van 300 m² t/m 900 m² 10 % van die oppervlakte
Gedeelte bebouwingsgebied vanaf 900 m² 0 % van die oppervlakte

Verder zijn er wel aanvullende voorwaarden verbonden aan de bijbehorende bouwwerken. Deze zijn te vinden in bijlage 2 van het Besluit Omgevingsrecht.

Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij vergunningvrij bouwen?

  1. Vergunningvrij bouwen is niet toegestaan op, aan of bij een bouwwerk dat illegaal gebouwd is of gebruikt wordt.
  2. Bijbehorende bouwwerken moeten op de grond worden gebouwd. Dat betekent dat er vergunningvrij geen kelders of souterrains kunnen worden gebouwd en er niet bovenop bestaande aan- of uitbouwen wordt gebouwd. Kruipruimten zijn wel toegestaan.
  3. Er is een onderscheid in de maximaal toelaatbare bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken binnen een afstand van 4 meter vanaf het oorspronkelijk hoofdgebouw en daarbuiten.
  4. Binnen een afstand van 4 meter van het hoofdgebouw, mag het gebruik gelijkwaardig zijn aan dat van het hoofdgebouw. Bij een woning betekent dat er binnen 4 meter bijvoorbeeld een keuken, bijkeuken, serre of uitbouw van de woonkamer mag worden gebouwd. Buiten een afstand van 4 meter van het hoofdgebouw, mag de aanbouw alleen gebruikt worden voor bijvoorbeeld een berging, garage of plantenkas

Conclusie vergunningvrij bouwen

Vergunningvrij bouwen betekend niet regelvrij bouwen. De wetgever heeft namelijk een infoblad uitgegeven “Informatieblad bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken”. Hierin staan de uitgangspunten voor vergunningvrij bouwen beschreven.

Om te weten hoeveel je mag bouwen moet je weten hoeveel meter achtererf gebied je hebt, dit is van belang voor het maximale bebouwingspercentage.
Let er ook goed op dat er nog diverse aanvullende voorwaarden en belangrijke aandachtspunten van toepassing zijn bij vergunningvrij bouwen.

Wil je dit artikel delen met je netwerk?

Je kunt dit doen door middel van de knoppen hieronder voor Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Op deze manier kunnen anderen ook hun voordeel doen met deze informatie, alvast bedankt hiervoor.

Gratis ebook “5 tips voor het ontwerp van je eigen woning af”

In dit ebook vind je 5 praktische tips om op een vliegende start te maken voor het ontwerp van je eigen droomhuis. Je krijgt deze meteen in je mailbox door je voornaam en mailadres hieronder in te vullen. Daarnaast ontvang je vervolgens wekelijks gratis tips over wat er allemaal komt kijken bij het ontwerpen van je eigen huis, waardoor je met minder moeite een beter plan voor je ontwerp behaalt.

Ja, ik meld me aan
Voornaam

E-mailadres


Ik wens je veel plezier bij het realiseren van je eigen droomhuis.

Michel Stomphorst.