Heb ik een vergunning nodig?

Het is iets waar veel mensen tegenop zien bij het bouwen of verbouwen van hun woning, de benodigde vergunningen uitzoeken, aanvragen én verkrijgen… Toch ontkom je er niet aan. Sinds 1 oktober 2010 is er een lichtpunt dankzij de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Veel vergunningen kunnen nu namelijk in één procedure worden aangevraagd.

Een omgevingsvergunning aanvragen

Dankzij de (Wabo) zijn er ruim 25 vergunningen vervangen voor één omgevingsvergunning. Het zijn de meer eenvoudige aanvragen, zoals een boom kappen, een aanrit aanleggen of een huis (ver)bouwen. Dit kan allemaal in een keer geregeld worden met een aanvraagformulier die je bij de gemeente aanvraagt.                         

Er zijn twee besluitvormingsprocedures. Bij de eenvoudige, standaard aanvraag is er geen milieutoets of flora-faunatoets vereist. Bij de meer complexere projecten moet je je aan andere regels houden.

Er dienen verschillende stappen te worden doorlopen om een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen. Hieronder wordt de standaard procedure doorlopen:

Heb ik een vergunning nodig Stap 1:

Dien je aanvraag in bij de gemeente. Dit kan zowel op papier (door een formulier op maat uit te printen) als digitaal (hiervoor heb je een DigiD-account nodig). Om digitaal je verzoek te kunnen indienen ga je naar de website van jouw gemeente. Bezoek altijd de site van jouw gemeente, zo weet je of er specifieke informatie op staat die op jou van toepassing is.

Ook kan je naar de website www.omgevingsloket.nl gaan. Hier kan je een vergunningcheck doen en het is mogelijk om online aan te geven of je gebruik wilt maken van vooroverleg met jouw gemeente. Dit laatste is met name een goede optie als het gaat om een wat complexer project. Op de website van omgevingsloket voer je zowel de locatie als de werkzaamheden in en je ziet meteen of je vergunning- of meldingplichtig bent. Nadat je de check hebt doorlopen kun je ook meteen een aanvraag doen. Ook dit kan zowel op papier als digitaal. Het systeem wijst je de weg en geeft zelf aan welke gegevens en documenten je moet invullen en uploaden.

Heb ik een vergunning nodig Stap 2:

Van de gemeente ontvang je een bericht van ontvangst. De gemeente controleert vervolgens je aanvraag en kijkt of er nog stukken ontbreken. Als dit zo blijkt te zijn wordt je hierover geïnformeerd en krijg je de mogelijkheid binnen een bepaalde termijn je aanvraag aan te vullen met de ontbrekende documenten. Daarnaast wordt de aanvraag gepubliceerd in een huis-aan-huisblad.

Heb ik een vergunning nodig Stap 3:

Je aanvraag wordt inhoudelijk door de gemeente beoordeeld, hierbij wordt ook gekeken of aan alle wettelijke eisen voldaan is. Hier moet je denken aan regels uit het bestemmingsplan en de welstandsnota, maar ook aan technische eisen uit het Bouwbesluit (brandveiligheid, ventilatie, etc.)

Heb ik een vergunning nodig Stap 4:

Binnen 8 weken na het aanvragen van de omgevingsvergunning ontvang je bericht van de gemeente over de aanvraag van de omgevingsvergunning. Als het de gemeente niet lukt binnen deze termijn een beslissing te nemen, kan de beslistermijn eenmalig met 6 weken worden verlengd. Als de aanvraag wordt afgewezen en je vindt dat het besluit onjuist is, dan kan je binnen 6 weken een bezwaarschrift sturen aan het College van burgemeester en wethouders. Als ook hier negatief op wordt beslist is er nog de mogelijkheid van beroep. De beslissing op jouw vergunning, de beschikking, wordt in een huis-aan-huisblad gepubliceerd. Als de vergunning wordt toegewezen hebben belanghebbenden, bijvoorbeeld de buren, nog 6 weken de tijd om tegen deze beschikking bezwaar in te dienen. Als dit niet binnen deze termijn gebeurd, is je vergunning definitief.
Let op: de tijd die je nodig hebt gehad om je aanvraag (in stap 2) compleet te maken wordt bij deze 8 weken opgeteld!

Wat is nou het voordeel van deze omgevingsvergunning? Naast het feit dat het praktisch is en het je tijd en geld bespaart omdat je maar een keer een aanvraag hoeft in te dienen, zijn er nog grotere voordelen te bedenken. Als je meerdere zaken wilt aanpakken, zoals kappen, slopen en bouwen, moet je voor elke activiteit apart een vergunningsprocedure doorlopen. Dat betekent ook dat belanghebbenden bij iedere vergunning bezwaar kunnen aantekenen, en daar zit je niet op te wachten. Daarnaast kan het zo zijn dat je voor bijvoorbeeld het kappen en slopen wel een vergunning krijgt, maar voor het bouwen niet, waardoor de wel verkregen vergunningen ook meteen nutteloos voor jou worden. Zonde dus van je tijd en geld.

Wanneer kan je geen omgevingsvergunning aanvragen?

Bij de meer complexe projecten, waar je bijvoorbeeld een milieuvergunning of een wijziging van het bestemmingsplan nodig hebt, moet je je houden aan andere regels. De beslistermijn voor de gemeente is 26 weken. Deze termijn kan met 6 weken verlengd worden. De vergunning kan niet van rechtswege worden verlengd.

Het kan zijn dat je hierbij niet voor losse activiteiten een vergunning kunt aanvragen, maar bijvoorbeeld wel in twee fasen. Informeer voor de mogelijkheden bij jouw gemeente.

Conclusie

De beslistermijn voor het verlenen van een omgevingsvergunning is 8 weken gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Als het de gemeente niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning van rechtswege verleend. De aanvraag voor een omgevingsvergunning kan zowel digitaal als op papier. Als je aanvraag wordt goedgekeurd ontvang je een omgevingsvergunning, waarin duidelijke eisen verwoord zijn. Als de vergunning niet verleend wordt krijgt je nog de mogelijkheid tot bezwaar en beroep. Er is een controlerende instantie verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving.

 

Wil je dit artikel delen met je netwerk?

Je kunt dit doen door middel van de knoppen hieronder voor Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Op deze manier kunnen anderen ook hun voordeel doen met deze informatie, alvast bedankt hiervoor.

 

Gratis ebook “5 tips voor het ontwerp van je eigen woning af”

In dit ebook vind je 5 praktische tips om op een vliegende start te maken voor het ontwerp van je eigen droomhuis. Je krijgt deze meteen in je mailbox door je voornaam en mailadres hieronder in te vullen. Daarnaast ontvang je vervolgens wekelijks gratis tips over wat er allemaal komt kijken bij het ontwerpen van je eigen huis, waardoor je met minder moeite een beter plan voor je ontwerp behaalt.

Ja, ik meld me aan
Voornaam

E-mailadres


Ik wens je veel plezier bij het realiseren van je eigen droomhuis.

Michel handgeschreven

Michel Stomphorst.