Een goed ventilerend huis is belangrijk om muffe luchtjes te voorkomen, maar je zit ook weer niet te wachten op een woning die tocht. Deze problemen kan je voorkomen bij de bouw van je woning door een ventilatieberekening te laten maken bij de bouwaanvraag. Hierbij heb je twee varianten die beide verplicht zijn bij de bouwaanvraag, de ventilatieberekening en de spui ventilatieberekening.

Wat is een ventilatieberekening?

Een ventilatieberekening of ventilatiebalans houdt in dat de vergunningverlener controleert of het bouwplan voldoet aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Om een ventilatieberekening te kunnen maken moeten de volgende werkzaamheden worden bepaald:

  • De minimale ventilatiehoeveelheden per verblijfsruimte en verblijfsgebied;
  • De ventilatiebalans met de noodzakelijke voorzieningen;
  • Daarnaast worden de ventilatiestromen en luchthoeveelheden op tekening aangegeven. Als er wordt geventileerd met ventilatieroosters worden ook het type rooster en de roosterlengte aangegeven.

Tot slot zal er zal een ventilatieberekening worden gemaakt als onderdeel van een totale bouwbesluittoets.
Ventilatieberekening ; Voorbeeldschema

Voorbeeld ventilatieberekening stroomschema.

 

Minimale eisen ventilatieberekening volgens het bouwbesluit

Ruimte Eis
Verblijfsgebied > 0,9 dm3 /s per m2 vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm3 /s
Verblijfsruimte > 0,7 dm3 /s per m2 vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm3 /s
Toiletruimte > 7 dm3 /s
Badruimte > 14 dm3 /s
Keuken > 21 dm3 /s (opstelplaats max. 15 kW)
Meterruimte > 2 dm3 /s per m3 netto-inhoud van de meterruimte, met een minimum van 2 dm3 /s

 

Wat is een spui ventilatieberekening? 

Een spuiventilatie is nodig om snel sterk verontreinigde binnenlucht te kunnen afvoeren. Het Bouwbesluit stelt in afdeling 3.11. Spuivoorziening de volgende eisen aan de spuiventilatie van een woning:

  1. De uitwendige scheidingsconstructie van verblijfsgebieden en verblijfsruimtes hebben beweegbare onderdelen (bijvoorbeeld ramen en deuren) voor het snel kunnen afvoeren van sterk verontreinigde binnenlucht.
  2. Voor een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied geldt een spuiventilatie capaciteit van ten minste 6 dm/s per mvloeroppervlakte.
  3. Voor een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte geldt een spuiventilatie capaciteit van ten minste 3 dm/s per m2vloeroppervlakte.
  4. Spuiventilatie capaciteit moet volgens NEN 1087 worden berekend.
  5. Het beweegbare onderdeel ten behoeve van de spuiventilatie moet loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van de gebruiksfunctie liggen, op een afstand van ten minste 2 m van de perceelsgrens. Als het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt de afstand aangehouden tot het hart van die weg, dat water of dat groen.

Ventilatieberekening ; gooi geen geld weg

Toelichting Bouwbesluit eisen ventilatieberekening

De eisen die gesteld zijn aan de spuiventilatie hebben als belangrijkste doel om in een korte tijd grote hoeveelheden vervuilde lucht die zich in een woning bevindt af te voeren naar buiten. Een voorbeeld hiervan is de lucht die er hangt nadat er eten aangebrand is of als je geschilderd hebt. Ook een sigarettengeur valt hier onder. De spuiventilatie eis geldt alleen voor gebouwen met een woonfunctie en sinds kort ook voor kinderdagverblijven (vanwege het gebruik van luiers). Iedere verblijfsruimte moet door deze eis voorzien zijn van ten minste één te openen raam of deur in de uitwendige scheidingsconstructie. Bij een verblijfsruimte omringd door “dove” gevels kan niet aan de eis worden voldaan en zal gezocht moeten worden naar gelijkwaardige oplossingen. Een “dove” gevel is een gevel die geen te openen delen mag bevatten om het bouwen op geluidsbelaste locaties mogelijk te maken. Dit is vastgelegd in de Wet Geluidhinder.

Een gelijkwaardige, maar discutabele, oplossing zou kunnen zijn de verblijfsruimte te spuien via een andere verblijfsruimte en te rekenen met een lagere luchtsnelheid.

Een andere oplossing kan zijn om gebalanceerde ventilatie met een ruime ventilatiecapaciteit toe te passen, bijvoorbeeld 6 dm/s per mverblijfsgebied in plaats van de 0,9 dm/s per mdie het Bouwbesluit eist voor de ventilatie van verblijfsgebieden. Deze oplossing is overigens bij kinderdagverblijven conform het Bouwbesluit, maar mag niet zonder meer worden toegepast voor een woonfunctie. Op voornoemde gelijkwaardige oplossingen is veel kritiek geuit en dit zal per geval moeten worden beoordeeld.

Het is verstandig om deze situaties zoveel mogelijk te vermijden door in de ontwerpfase rekening te houden met de aanwezigheid van dove gevels en daar geen verblijfsruimtes te creëren, maar bijvoorbeeld onbenoemde ruimten, zoals verkeersruimten, toiletruimte, badruimte of een bergruimte.

Conclusie ventilatieberekening

De vraag in dit blog was: “Hoe weet ik dat ik mijn woning genoeg ventileer?“

Het antwoord hierop is door je te houden aan de eisen die gesteld zijn in het bouwbesluit.
Het is verplicht om bij de bouwaanvraag een ventilatieberekening en een spuiventilatieberekening te maken. Een ventilatieberekening of ventilatiebalans houdt in dat de vergunningverlener controleert of het bouwplan voldoet aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in het Bouwbesluit.

Een spuiventilatie is nodig om snel sterk verontreinigde binnenlucht te kunnen afvoeren. De spuiventilatie eis geldt alleen voor gebouwen met een woonfunctie en sinds kort ook voor kinderdagverblijven. Iedere verblijfsruimte moet door deze eis voorzien zijn van ten minste één te openen raam of deur in de uitwendige scheidingsconstructie.  
Bij een verblijfsruimte omringd door “dove” gevels kan niet aan de eis worden voldaan en zal gezocht moeten worden naar gelijkwaardige oplossingen. Het is verstandig om deze situaties zoveel mogelijk te vermijden door in de ontwerpfase rekening te houden met de aanwezigheid van dove gevels en daar geen verblijfsruimtes te creëren.

 

Wil je dit artikel delen met je netwerk?

Je kunt dit doen door middel van de knoppen hieronder voor Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Op deze manier kunnen anderen ook hun voordeel doen met deze informatie, alvast bedankt hiervoor.

Gratis ebook “5 tips voor het ontwerp van je eigen woning af”

In dit ebook vind je 5 praktische tips om op een vliegende start te maken voor het ontwerp van je eigen droomhuis. Je krijgt deze meteen in je mailbox door je voornaam en mailadres hieronder in te vullen. Daarnaast ontvang je vervolgens wekelijks gratis tips over wat er allemaal komt kijken bij het ontwerpen van je eigen huis, waardoor je met minder moeite een beter plan voor je ontwerp behaalt.

Ja, ik meld me aan
Voornaam

E-mailadres


Ik wens je veel plezier bij het realiseren van je eigen droomhuis.

Michel Stomphorst.