We hebben het allemaal wel eens meegemaakt, je komt een huis binnen en denkt: “Wat is het hier donker!” Dit kan liggen aan de inrichting, het weer maar er kan ook te weinig licht het huis binnen komen. Veel mensen vinden een lekker licht huis belangrijk, maar hoe zorg je er nu voor dat je nieuw gebouwde huis aan deze eis voldoet?
In het bouwbesluit staat beschreven hoeveel daglicht een woning moet binnentreden. Hoeveel ramen je daarvoor in je huis nodig hebt wordt berekend door middel van een daglichtberekening. In dit blog wordt verteld waar je op dient te letten bij het maken van een daglichtberekening.

Waar moet ik op letten bij een daglichtberekening?

Een daglichtberekening moet worden uitgevoerd volgens de NEN 2057, hierin wordt exact beschreven hoe de daglichtberekening uitgevoerd moet worden. Wanneer je deze NEN-norm als leidraad hanteert weet je zeker dat de daglichtberekening die je maakt voldoet aan de eisen die gesteld zijn in het Bouwbesluit.

Bij het maken van een daglichtberekening moet je rekening houden met vijf aandachtspunten:

1. Daglichtopeningen t.p.v. erfgrens bij een daglichtberekening

Een opening waarbij daglicht in het gebouw kan toetreden (daglichtopening) en die minder dan twee meter van de erfgrens ligt, mag NIET in de daglichtberekening meegenomen worden. Als de kavel grenst aan de openbare weg, openbaar groen of openbaar water geldt dat de afstand van twee meter gemeten mag worden tot het hart van de weg.
Het is belangrijk om genoeg kozijnen te ontwerpen die minimaal twee meter van de erfgrens of van het hart van de weg liggen. Het Burgerlijk Wetboek (BW) verbiedt je om op minder dan twee meter van de erfgrens een transparant deel te maken. Dit betekent dat als je een kozijn ontwerpt die dichter dan twee meter van de erfgrens ligt, de beglazing niet transparant mag zijn. Het is dus niet zo dat er binnen twee meter van de erfgrens helemaal geen kozijn mag komen.

Daglichtopening t.p.v. erfgrens daglichtberekening

2. Daglichtopeningen onder 600mm + vloerpeil bij een daglichtberekening

Ook een daglichtopening met een transparant vlak dat zich op minder dan 600mm boven het vloerpeil bevindt mag niet worden meegenomen in de daglichtberekening. Dit is zo omdat er wordt aangenomen dat al het daglicht dat zich onder deze maat bevindt geen noemenswaardige bijdrage levert aan de daglichtopbrengst in een ruimte.

Zorg er dus voor dat je genoeg glasoppervlak boven de 600 mm ontwerpt!

3. Overstekken bij een daglichtberekening

Sinds de invoering van de vernieuwde NEN2057 ben je verplicht bij ieder kozijn de overstek uit te rekenen. Hoe je een overstek volgens NEN2057 kunt berekenen wordt uit de onderstaande afbeelding duidelijk

Overstekken daglichtberekening

Een kozijn moet niet te smal of te laag ontworpen worden doordat je de dikte van de spouwmuur niet altijd zelf in de hand hebt. Ook is de dikte van de spouwmuur afhankelijk van de dikte van de gekozen isolatie en binnen- en buitenblad. Het projectvlak ligt sinds de invoering van bouwbesluit 2012 aan de binnenzijde van de uitwendige scheidingsconstructie!

Kort samengevat:

  • Een dikkere spouwmuur zorgt ervoor dat het projectvlak meer naar achteren ligt;
  • Hoe lager het kozijn, hoe groter de belemmeringshoek β (bèta).

4. Dakramen bij een daglichtberekening

Dakramen worden veel toegepast om genoeg daglicht binnen te kunnen krijgen bij hellende daken. Sinds de invoering van de vernieuwde NEN2057 zijn de eisen aan daglicht voor dakramen behoorlijk versoepeld. In bovenstaande tekening is te zien welk glasoppervlak van een dakraam wel of niet kan worden meegenomen in de daglichtberekening.

Tip: Zorg er bij het ontwerpen van een dakraam voor dat de onderzijde minimaal 1200mm boven de (verdiepings)vloer ligt. Met de plaatsing van het dakraam op deze hoogte mag het gehele glasoppervlak van het dakraam worden meegenomen in de daglichtberekening!

5. Dakkapellen bij een daglichtberekening

Dakkapellen zorgen voor meer ruimte in een woning bij hellende daken. In de NEN2057 zijn voor het berekenen van daglicht voor dakkapellen nieuwe regels toegevoegd.

Als je aan alle voorgaande eisen voldaan hebt, heb ik nog één tip voor je: zorg ervoor dat de vrije hoogte 2,60m en de breedte 1,80m is. Het vloeroppervlak in de dakkapel mag worden mee geteld als verblijfsgebied!

Conclusie, waar moet je rekening mee houden bij een daglichtberekening?

De titel van dit blog is: “hoeveel ramen heb ik nodig in mijn huis.” In dit blog hebben we gezien dat er meerdere factoren van belang zijn om deze vraag te kunnen beantwoorden. Een daglichtberekening moet worden uitgevoerd volgens de NEN 2057. Daarnaast hangt het aantal ramen dat je nodig hebt af van de plaatsing van je ramen t.o.v. de erfgrens en de plaatsing van je ramen t.o.v. het vloerpeil. Ook kunnen de overstekken een belemmering vormen voor je ramen. Tot slot zijn er aparte eisen voor dakramen en dakkapellen.

Heb je n.a.v. dit blog nog vragen of wil je een daglichtberekening uit laten voeren? neem dan contact met ons op.

 

Wil je dit artikel delen met je netwerk?

Je kunt dit doen door middel van de knoppen hieronder voor Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Op deze manier kunnen anderen ook hun voordeel doen met deze informatie, alvast bedankt hiervoor.

Gratis ebook “5 tips voor het ontwerp van je eigen woning af”

In dit ebook vind je 5 praktische tips om op een vliegende start te maken voor het ontwerp van je eigen droomhuis. Je krijgt deze meteen in je mailbox door je voornaam en mailadres hieronder in te vullen. Daarnaast ontvang je vervolgens wekelijks gratis tips over wat er allemaal komt kijken bij het ontwerpen van je eigen huis, waardoor je met minder moeite een beter plan voor je ontwerp behaalt.

Ja, ik meld me aan
Voornaam

E-mailadres


Ik wens je veel plezier bij het realiseren van je eigen droomhuis.

Michel Stomphorst.