Bij de realisatie van jouw droomhuis komen allerlei verschillende aspecten om de hoek kijken. Eén van deze aspecten is de constructieberekening. Wat is het doel van een constructieberekening, wat staat er in en wie stelt de berekening op? In dit artikel gaan we in op deze en andere vragen rondom de constructieberekening.

Wat staat er in een constructieberekening?

Wanneer het ontwerp van jouw droomhuis vertaald is in bouwkundige tekeningen (gevels, plattegronden, doorsneden, details, etc.) is het zaak om de constructieve veiligheid van het ontwerp te toetsen. Hiervoor wordt een zogenaamde constructieberekening opgesteld.

De basis van een woning wordt gevormd door een draagstructuur. Deze draagstructuur dient de woning onder alle omstandigheden in tact te houden. Om dit te kunnen garanderen wordt voor aanvang van de bouw een constructieberekening opgesteld. In deze berekening worden alle belastingen uit- en op de woning getoetst aan de capaciteit van de beoogde draagstructuur.

De voorgenoemde belastingen komen deels voort uit gebouwgebonden ontwerpkeuzes. Hierbij zijn bijvoorbeeld de opbouw en het gewicht van vloer- wand- en dakconstructies van belang. Anderzijds spelen ook omgevingsfactoren een rol bij de toetsing van de constructieve veiligheid. In dit laatste geval kun je denken aan de draagkracht van de bodem (i.v.m. de te kiezen funderingsconstructie) en zaken als wind- en sneeuwbelasting.

Maakt de architect een constructieberekening?

Zoals je waarschijnlijk al hebt gemerkt aan de bovenstaande toelichting op de inhoud, komen er diverse aspecten aan de orde bij het opstellen van dergelijke berekeningen. Bovendien betreft het veelal aspecten waarvoor gerichte kennis benodigd is en waarop specifieke wet- en regelgeving van toepassing is.

Het opstellen van deze berekening is dan ook werk dat vaak niet door een architect wordt uitgevoerd. Deze berekening is daarmee dan ook niet inbegrepen in het honorarium van de architect. In dit stadium van het bouwproces wordt een externe partij ingeschakeld, namelijk een constructeur. De constructeur stelt vervolgens, op basis van de bouwkundige ontwerpstukken van de architect, de constructieberekening op.

Is een constructieberekening nodig?

Op moment dat de draagconstructie van een woning nieuw wordt aangebracht, of wordt aangepast ingeval van een uit- of verbouw, is te allen tijde een constructieberekening benodigd. Hiervoor zijn in basis twee hoofdredenen aanwijsbaar:

  1. De constructieve veiligheid van een ontwerp moet te allen tijde gegarandeerd kunnen worden binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving;
  2. Een constructieberekening geldt als indieningsvereiste bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning.

Conclusie over de constructieberekening

Een constructieberekening wordt opgesteld om de constructieve veiligheid van een bouwkundig ontwerp te toetsen. Hiervoor wordt een externe adviseur, een zogenaamde “constructeur”, ingeschakeld die het ontwerp toetst aan de hand van de hiervoor geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de draagkracht van woongebouwen.

In de constructieberekening wordt rekening gehouden met zowel de gebouwgebonden ontwerpkeuzes als de aanwezige omgevingsfactoren.

Een constructieberekening maakt onderdeel uit van de indieningsvereisten bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning.

Wil je dit artikel delen met je netwerk?

Je kunt dit doen door middel van de knoppen hieronder voor Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Op deze manier kunnen anderen ook hun voordeel doen met deze informatie, alvast bedankt hiervoor.

Gratis ebook “5 tips voor het ontwerp van je eigen woning af”

In dit ebook vind je 5 praktische tips om op een vliegende start te maken voor het ontwerp van je eigen droomhuis. Je krijgt deze meteen in je mailbox door je voornaam en mailadres hieronder in te vullen. Daarnaast ontvang je vervolgens wekelijks gratis tips over wat er allemaal komt kijken bij het ontwerpen van je eigen huis, waardoor je met minder moeite een beter plan voor je ontwerp behaalt.

Ja, ik meld me aan
Voornaam

E-mailadres


Ik wens je veel plezier bij het realiseren van je eigen droomhuis.

Michel Stomphorst.