De vraag hoe duurzaam een gebouw is, kan vaak moeilijk worden vastgesteld. De definitie van duurzaam bouwen verschilt vaak al. Daarom is er een bepalingsmethode ontwikkeld waarmee professionals de milieuprestatie van een gebouw of bouwwerk kunnen meten.

Milieuprestaties van gebouwen meten

De milieuprestatieberekening is sinds 1 januari 2013 een verplicht onderdeel van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Sinds 1 juli van datzelfde jaar is de milieuprestatieberekening (MPG) toegevoegd aan de checklist van het omgevingsloket (OLO). Hierdoor wordt er bij steeds meer gemeenten om zo’n berekening gevraagd.

De Milieuprestatie Gebouwen berekent de milieubelasting van de in een gebouw gebruikte materialen, dit is geregeld in Het Bouwbesluit 2012. De berekening van de milieubelasting is verplicht voor nieuwbouw woningen en woongebouwen en kantoren met een oppervlakte vanaf 100 m2. In het Bouwbesluit 2012 zijn voorschriften opgenomen voor het berekenen van de milieuprestatie van woningen en van kantoorgebouwen. In de voorschriften zijn nu nog geen grenswaarden opgenomen. Er kan ervaring worden opgedaan met het maken van berekeningen, die later waarschijnlijk wel aan bepaalde eisen zal moeten voldoen.
Het duurzaamheidsgehalte van te bouwen woningen, woongebouwen en kantoren is geregeld in het bouwbesluit 2012 afd. 5.2 die vanaf 2013 in werking is getreden. Het gaat dus om het verminderen van de milieueffecten van het materiaalgebruik bij de bouw van dergelijke gebouwen.

Bepalingsmethode milieuprestatie van gebouwen   

Iedere milieuprestatieberekening moet voldoen aan de zogenoemde bepalingsmethode ‘milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken’ en de bijbehorende milieudatabase. Hiermee kunnen bouwprofessionals de milieuprestatie van een compleet bouwwerk bepalen aan de hand van het ontwerp van het gebouw. Dit kan op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het gebouw is opgebouwd en de daarbij behorende milieueffecten.

De uitkomst van die berekening wordt uitgedrukt in een of meer getallen. Hierdoor zien ontwikkelaars welke bouwdelen de (negatieve) milieueffecten veroorzaken en waar zich de mogelijkheden bevinden om het ontwerp te optimaliseren. Zowel de opdrachtgever als de architect krijgt hiermee de kans om duurzame keuzes te maken. Dankzij de milieuprestatieberekening en de milieudatabase komt er een einde aan de onduidelijkheid wat nu wel of niet duurzaam is.

De methode is ontwikkeld op basis van de LCA-systematiek. LCA betekent levenscyclusanalyse. Deze systematiek is er voor de berekening van de milieueffecten van bouwmaterialen, producten, samengestelde bouwdelen of volledige bouwwerken. Zij neemt de hele cyclus van een product in beschouwing, van winning van de grondstof, productie en transport tot gebruik en sloop van het bouwwerk.

Onderzoek grenswaarden milieuprestatie van gebouwen

In de zomer van 2014 is een onderzoek afgerond waarbij het doel is om inzicht te krijgen in de toepassing van de milieuprestatieberekening en daarbij is een eerste richting gegeven aan toekomstige grenswaarden in het Bouwbesluit 2012; Milieuprestatieberekening Gebouwen, evaluatie 2013.
Met het onderzoek is inzicht verkregen in de juiste invoer van gegevens bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Duurzame producten in de bouw

Producenten van bouwproducten en bouwdelen kunnen hun producten duurzamer maken als ze weten waar de milieuprestatie van hun product door wordt bepaald. Een duurzame oplossing is bijvoorbeeld de keuze voor materiaal met minder negatieve milieueffecten, de toepassing van duurzaam geproduceerd hout en het gebruik maken van materialen die gerecycled kunnen worden.

Up to date houden van bepalingsmethode en database

De bepalingsmethode en de milieudatabase worden beheerd door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK). Door ervaringen uit de praktijk, nieuwe inzichten en verandering van productie- en verwerkingsprocessen van producten en materialen moet de database actueel worden gehouden. Ook moet de bepalingsmethode in voorkomende gevallen aangepast worden aan de Europese normen.

Conclusie Milieuprestaties van gebouwen

De milieuprestatieberekening is sinds 1 januari 2013 een verplicht onderdeel van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. De Milieuprestatie Gebouwen berekent de milieubelasting van de in een gebouw gebruikte materialen, dit is geregeld in Het Bouwbesluit 2012. Het duurzaamheidsgehalte van te bouwen woningen, woongebouwen en kantoren is geregeld in het bouwbesluit 2012 afd. 5.2, die vanaf 2013 in werking is getreden. Iedere milieuprestatieberekening moet voldoen aan de zogenoemde ‘bepalingsmethode milieprestatie van gebouwen en GWW-werken en de bijbehorende milieudatabase’. Zowel de opdrachtgever als de architect krijgt hiermee de kans om duurzame keuzes te maken. In de zomer van 2014 is een onderzoek afgerond waarbij het doel is om inzicht te krijgen in de toepassing van de milieuprestatieberekening. Producenten van bouwproducten en bouwdelen kunnen hun producten duurzamer maken als ze weten waar de milieuprestatie van hun product door wordt bepaald. De bepalingsmethode en de milieudatabase worden beheerd door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK).

 

Wil je dit artikel delen met je netwerk?

Je kunt dit doen door middel van de knoppen hieronder voor Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Op deze manier kunnen anderen ook hun voordeel doen met deze informatie, alvast bedankt hiervoor.

Gratis ebook “5 tips voor het ontwerp van je eigen woning af”

In dit ebook vind je 5 praktische tips om op een vliegende start te maken voor het ontwerp van je eigen droomhuis. Je krijgt deze meteen in je mailbox door je voornaam en mailadres hieronder in te vullen. Daarnaast ontvang je vervolgens wekelijks gratis tips over wat er allemaal komt kijken bij het ontwerpen van je eigen huis, waardoor je met minder moeite een beter plan voor je ontwerp behaalt.

Ja, ik meld me aan
Voornaam

E-mailadres


Ik wens je veel plezier bij het realiseren van je eigen droomhuis.

Michel Stomphorst.