Vrijstaande woning Zaltbommel

De opdrachtgever had een schets en vroeg mij: “kan dit op onze potentiële kavel?’
Dit vond ik een uitdagende vraag en hier zijn wij mee aan het werk gegaan.

De opdrachtgever wilde graag een moderne kubistische vrijstaande woning. Aangezien dit niet helemaal aansloot op het beeldkwaliteitsplan hebben wij het ontwerp aangepast. Wij hebben in het ontwerp gekozen voor 2 bouwvolumes welke haaks op elkaar geplaatst zijn. Verder hebben wij het lijnenspel verder versterkt door de kozijnindelingen.

Fraai detail in het ontwerp van deze vrijstaande woning zijn de overstekken, zonder zichtbare hemelwaterafvoeren. Aan de achterzijde van de woning ontstaat een fraaie veranda onder het overstek van de 1e verdieping.

Uitgangspunten vrijstaande woning Zaltbommel

–           Maximum bouwhoogte (m) : 9,5
–           Min. afstand zijdelingse perceelgrens (m) : 2,5
–           Min. Afstand bouwwerk tot voorgevelrooilijn (m) : 3,0

Werkzaamheden vrijstaande woning Zaltbommel

Vooronderzoek
– Controle bestemmingsplan
– Vooroverleg met de gemeente

Voorlopig ontwerp
– Schetsontwerp (2D)
– Ontwerptekeningen (3D)

Definitief ontwerp
– Definitieve ontwerptekeningen
– Welstandsgoedkeuring

Bouwaanvraag
– Bouwaanvraagtekeningen
– Aanvraag bouwvergunning

Technische omschrijving
– Bouwkundige technische omschrijving

Uitvoering en oplevering
– Bouwuitvoeringstekeningen
– Bouwbegeleiding

Impressies vrijstaande woning Zaltbommel