Vrijstaande woning Almere

Voor de opdrachtgever van deze vrijstaande woning Almere hebben wij een hele strakke en moderne woning ontworpen.

Doel van deze woning is om een gelijkvloerse en levensloopbestendige woning te creëren. Ook wilde de opdrachtgever zo min mogelijk onderhoud.

In het ontwerp hebben wij gekozen voor een beperkte, maar strakke detaillering. Het lijnenspel van deze woning wordt versterkt door toepassing van een langwerpige baksteen zonder stootvoegen.

Uitgangspunten vrijstaande woning Almere

–           Maximum bouwhoogte (m) : 9,0
–           Maximum goothoogte (m) : 9,0
–           Architectuur: vrije keuze
–           het bestemmingsvlak mag niet voor meer dan 20% worden bebouwd.

Werkzaamheden vrijstaande woning Almere

Vooronderzoek
– Controle bestemmingsplan
– Vooroverleg met de gemeente

Voorlopig ontwerp
– Schetsontwerp (2D)
– Ontwerptekeningen (3D)

Impressies vrijstaande woning Almere