vrijstaande woning Veenendaal

Deze vrijstaande woning Veenendaal is gesitueerd op De Veenderij, dit is een nieuwe wij aan de Oostkant van Veenendaal. Mijn opdrachtgever heeft een fraaie bouwkavel bemachtigd grenzend aan het water. De wens van de opdrachtgever was om hier een moderne schuur- / loftwoning te realiseren. Het ontwerp wat wij gemaakt hebben is modern en strak, de indeling is helemaal afgestemd op de specifieke eisen en wensen van de opdrachtgever.

De kavel was van origine een ‘normale’ kavel, aangezien het ontwerp van onze opdrachtgever dan niet binnen het beeldkwaliteitsplan paste hebben wij met een begeleidend schrijven de gemeente verzocht om er een ‘special’ van te maken. Enkele in het oog springende kavels in dit plangebied worden uitgevoerd als ‘special’ en wij waren van mening dat de locatie van mijn opdrachtgever hier zeker voor in aanmerking kwam. De gemeente was het met ons eens en heeft de status van de kavel aangepast van ‘normaal’ naar ‘special’.

Wij waren als één van de eersten die ons plan in de welstandszitting ingebracht hebben en wij waren de allereerste die goedkeuring op ons plan ontvangen hebben.
Ook de aanvraag van de omgevingsvergunning is snel en soepel verlopen.

Het ontwerp is zo ontworpen dat we er mooie zichtlijnen ontstaan en dat we de tuin geheel betrekken bij de woning.

Uitgangspunten vrijstaande woning Veenendaal

–           Minimal afstand tot perceelgrens (m): 2
–           Maximum bouwhoogte (m) : 11
–           Achtergevel: Mag maximaal 16 meter uit de voorste perceelgrens worden gerealiseerd.
–           Kapvorm: Zadeldak of mansardekap

Werkzaamheden vrijstaande woning Veenendaal

Vooronderzoek
– Controle bestemmingsplan
– Vooroverleg met de gemeente

Voorlopig ontwerp
– Schetsontwerp (2D)
– Ontwerptekeningen (3D)

Definitief ontwerp
– Definitieve ontwerptekeningen
– Welstandsgoedkeuring

Bouwaanvraag
– Bouwaanvraagtekeningen
– Aanvraag bouwvergunning

Technische omschrijving
– Bouwkundige technische omschrijving

Uitvoering en oplevering
– Bouwuitvoeringstekeningen
– Bouwbegeleiding

 

Impressies / foto’s vrijstaande woning Veenendaal – Ontwerpfase