Vrijstaande woning Bathmen

De opdrachtgever kwam bij mij met een vraag kunnen we de cataloguswoning ‘Wekerom’ geheel aanpassen naar onze wensen en eisen? Maar natuurlijk kan dat! Voor de vrijstaande woning Bathmen hebben wij de ‘Wekerom’ als inspiratie gebruikt.

De woning is gesitueerd in het buitengebied van Bathmen en heeft een aantal criteria waar het aan moet voldoen conform het bestemmingsplan. Een vereiste uit het bestemmingsplan is dat het dakvlak van het gebouw beeldbepalend dient te zijn, een rustige vormgeving krijgt en dat het dakvlak traditioneel van kapvorm is. Verder werd er voorgeschreven om een sobere detaillering toe te passen.

In het ontwerp hebben wij gekozen voor een sobere, maar strakke detaillering door toepassing van houten geveldelen.

Fraai detail in het ontwerp van deze vrijstaande woning zijn de grote overstekken, zonder zichtbare hemelwaterafvoeren. Een ander bijzonder detail is het beloopbare glas ter plaatse van het terras bij de achtergevel, dit beloopbaar glas zorgt er voor dat er natuurlijke daglichttoetreding is in de keldervertrekken.

Uitgangspunten vrijstaande woning Bathmen

–           Maximum inhoud (m³) : 750
–           Maximum bouwhoogte (m) : 10
–           Maximum goothoogte (m) : 4,5
–           Dakhelling : 20°/55°

Werkzaamheden vrijstaande woning Bathmen

Vooronderzoek
– Controle bestemmingsplan
– Vooroverleg met de gemeente

Voorlopig ontwerp
– Schetsontwerp (2D)
– Ontwerptekeningen (3D)

Definitief ontwerp
– Definitieve ontwerptekeningen
– Welstandsgoedkeuring

Bouwaanvraag
– Bouwaanvraagtekeningen
– Aanvraag bouwvergunning

Technische omschrijving
– Bouwkundige technische omschrijving

Uitvoering en oplevering
– Bouwuitvoeringstekeningen
– Bouwbegeleiding

Impressies vrijstaande woning Bathmen – Ontwerpfase

Foto’s vrijstaande woning Bathmen