De bouwtijd moet in de overeenkomst vastgelegd zijn. Omdat de bouwer bijna altijd te maken heeft met dagen waarop onmogelijk gewerkt kan worden, wordt de bouwtijd door de aannemer meestal aangegeven in werkbare dagen. Maar wat houden werkbare dagen nou precies in?
De bouwtijd van jouw huis in werkbare dagen
In de aanneemovereenkomst moet vermeld zijn hoe […]