Nieuwbouw van een vrijstaande woning in Schiedam

Oranjeburgh maakt deel uit van het statige Oranjekwartier in de wijk Schiedam-West. Deze buurt karakteriseert zich door een typische jaren ‘30-stijl van bebouwing, met veel ruimte en groen. Wat goed is wil de gemeente behouden, het ontwerp voor de nieuwbouw van deze vrijstaande woning in Schiedam hebben wij aan laten sluiten bij haar omgeving door een typische jaren ‘30-stijl.

De voordeur is in een element geplaatst, waardoor dit een duidelijke entreepartij vormt.

Verder is de woning rijkelijk gedetailleerd, dit uit zich in een mooie erker aan de voorzijde, kozijnen met een klassieke uitstraling, de toepassing van reliëf metselwerk en het toepassen van betonnen spekbanden in de gevel.

Verder kenmerkt deze woning zich door de asymmetrische kapvorm, aan de rechterzijde van de woning is de goot hoger uitgevoerd dan aan de linkerzijde. Enerzijds uit praktische overwegingen, bijvoorbeeld het schoonmaken van de goot tussen beide woningen, anderzijds om de woning een speelser en dynamischer uiterlijk mee te geven.

Door de verspringen in het dak heeft de woning een uniek karakter gekregen en onderscheid hij zich van de rest.

Uitgangspunten voor het ontwerp van een vrijstaande woning in Schiedam

  • Voor deze kavel gold een traditionele bouwstijl.
  • De woning diende hoofdzakelijk opgetrokken te worden in een okerkleurige baksteen en rode dakpan.
  • Goothoogte was maximaal 6 meter.
  • Nokhoogte was maximaal 12 meter.

Werkzaamheden voor het ontwerp van een vrijstaande woning in Schiedam

Vooronderzoek
– Controle bestemmingsplan
– Vooroverleg met de gemeenteVoorlopig ontwerp
– Schetsontwerp (2D)
– Ontwerptekeningen (3D)Definitief ontwerp
– Definitieve ontwerptekeningen
– Welstandgoedkeuring
Bouwaanvraag
– Bouwaanvraagtekeningen
– Aanvraag bouwvergunningTechnische omschrijving
– Bouwkundige technische omschrijvingUitvoering en oplevering
– Bouwuitvoeringstekeningen
– Bouwbegeleiding

Foto’s van een vrijstaande woning in Schiedam