Drie-onder-één-kap-woning te Almere

De opdrachtgever kwam bij ons met een bijzonder plan, de bouw van een drie-onder-één-kap-woning te Almere.
Ik hoor je denken, drie- i.p.v. twee-onder-één-kap-woning?

Dit klopt, het is een heel slim en doordacht concept van mijn opdrachtgevers.
Samen zijn ze op een leeftijd gekomen dat ze kunnen denken aan stoppen met werken, ook hebben ze beide bedacht dat ze zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen.
Dit betekend dat wanneer je zorg nodig hebt, deze eenvoudig gefaciliteerd moet kunnen worden. Het idee wat wij hiervoor bedacht hebben is om de twee-onder-één-kap-woning ‘uit elkaar te trekken om hier vervolgens een derde woning tussen te plaatsen. Deze middelste woning is een kleine woning, maar wel met alle faciliteiten.

In eerste instantie zal deze woning gebruikt kunnen worden voor verjaardagen, als bed & breakfast als gemeenschappelijke ruimte etc. Wanneer de zorgvraag ontstaat, dan kan deze woning gebruikt gaan worden als mantelzorgwoning.

Het ontwerp is geheel ontworpen in de industriële stijl, kenmerkend voor deze woning zijn de grote glaspartijen aan de achterzijde van de woning en de golfbeplating als gevelbekleding.

Uitgangspunten drie-onder-één-kap-woning te Almere

De kavel is gesitueerd in Oosterwold, dit is een bijzondere wijk in Almere.

In Oosterwold is ruimte voor nieuwe woon- en werkmilieus, landbouw, bedrijvigheid, recreatie en voorzieningen. Of en waar er nieuwe woningen, boerderijen, scholen of bedrijven(terreinen) ontstaan, is bij de gemeente niet bekend. Want niet de overheid, maar de initiatiefnemers bepalen hoe Oosterwold eruit komt te zien. Initiatiefnemers kunnen samenwerken, in groepsverband optreden of geheel zelfstandig handelen. Al hoort afstemming met de buren daar natuurlijk wel altijd bij.

De beoogde ruimteverdeling voor heel Oosterwold bestaat uit 20% bebouwing (voor wonen, werken etc.), 50% (stads)landbouw en voor de rest uit verharding, openbaar groen en water. Deze ruimte verdeling is het ijkpunt voor de realisatie voor het gehele programma.

Iedere initiatiefnemer is zelf – individueel of samen met anderen – verantwoordelijk voor waterbeheer, afvalwaterverwerking en energievoorziening. Dat gebeurt zo veel mogelijk duurzaam.
De ambitie om ook aan de omgeving energie te leveren maakt het waarschijnlijk dat er grotere systemen ontstaan of dat kleinere energie- en/of afvalwatersystemen worden gekoppeld.

Werkzaamheden drie-onder-één-kap-woning te Almere

Vooronderzoek
– Controle bestemmingsplan
– Vooroverleg met de gemeente

Voorlopig ontwerp
– Schetsontwerp (2D)
– Ontwerptekeningen (3D)

Definitief ontwerp
– Definitieve ontwerptekeningen
– Welstandsgoedkeuring

Impressies drie-onder-één-kap-woning te Almere – Ontwerpfase