vrijstaande woning Ede

Deze vrijstaande woning is gesitueerd in het buitengebied, mijn opdrachtgever een fantastische bouwkavel bemachtigd direct grenzend aan het bos.
De wens van de opdrachtgever was om hier een fraaie, landelijke / moderne woning te realiseren. Het ontwerp wat wij gemaakt hebben is landelijk / boerderijstijl, maar dan wel met een moderne invloeden.

Omdat de kavel van deze vrijstaande woning op zo’n bijzondere plaats gesitueerd is zaten er aardig wat ‘restricties’ aan vanuit de gemeente. Zo was één van de eisen dat de afstand van de bebouwing tot de as van de weg niet minder dan 15 meter mag bedragen.

Het ontwerp is zo ontworpen dat we recht doen aan de kavel en dat er meerdere gezellige hoekjes ontstaan in de woning.
Door de woonkamer aan de achterzijde te situeren ontstaat er gelijk een hele mooie verbinding naar de tuin.

Leuk detail van deze woning is dat deze gebouwd is op een Hectar funderingsvloer, geen kruipruimte maar rechtstreeks op een schoon zandbed beginnen met een funderingsvloer.

Uitgangspunten vrijstaande woning Ede

–           Maximum inhoud (m³) : 660
–           Maximum bouwhoogte (m) : 9
–           Maximum goothoogte (m) : 4
–           Dakhelling : 30°/50°

Werkzaamheden vrijstaande woning Ede

Vooronderzoek
– Controle bestemmingsplan
– Vooroverleg met de gemeente

Voorlopig ontwerp
– Schetsontwerp (2D)
– Ontwerptekeningen (3D)

Definitief ontwerp
– Definitieve ontwerptekeningen
– Welstandsgoedkeuring

Bouwaanvraag
– Bouwaanvraagtekeningen
– Aanvraag bouwvergunning

Technische omschrijving
– Bouwkundige technische omschrijving

Uitvoering en oplevering
– Bouwuitvoeringstekeningen
– Bouwbegeleiding

 

Impressies / foto’s vrijstaande woning Ede