Uitgangspunten ontwerpstudie studio appartementen Veenendaal

–           Maximum bouwhoogte (m) : 12
–           Architectuur: vrije keuze

Werkzaamheden ontwerpstudie studio appartementen Veenendaal

Vooronderzoek
– Controle bestemmingsplan
– Vooroverleg met de gemeente

Voorlopig ontwerp
– Schetsontwerp (2D)
– Ontwerptekeningen (3D)

Impressies ontwerpstudie studio appartementen Veenendaal