Uitgangspunten Nieuwbouw kantoor Barneveld

–           Maximum bebouwingspercentage terrein: 100 %
–           Maximum bouwhoogte (m) : 11
–           Maximum goothoogte (m) : 10
–           Architectuur: vrije keuze

Werkzaamheden Nieuwbouw kantoor Barneveld

Vooronderzoek
– Controle bestemmingsplan
– Vooroverleg met de gemeente

Voorlopig ontwerp
– Schetsontwerp (2D)
– Ontwerptekeningen (3D)

Definitief ontwerp
– Definitieve ontwerptekeningen
– Welstandsgoedkeuring

Bouwaanvraag
– Bouwaanvraagtekeningen
– Aanvraag bouwvergunning

Technische omschrijving
– Bouwkundige technische omschrijving

Uitvoering en oplevering
– Bouwuitvoeringstekeningen
– Bouwbegeleiding

Impressies Nieuwbouw kantoor Barneveld