Werkzaamheden Verbouw woning Bennekom

Vooronderzoek ; Verbouw woning Bennekom
– Controle bestemmingsplan
– Vooroverleg met de gemeente

Voorlopig ontwerp ; Verbouw woning Bennekom
– Schetsontwerp (2D)
– Ontwerptekeningen (3D)

Definitief ontwerp ; Verbouw woning Bennekom
– Definitieve ontwerptekeningen
– Welstandsgoedkeuring

Bouwaanvraag ; Verbouw woning Bennekom
– Bouwaanvraagtekeningen
– Aanvraag bouwvergunning

Impressies ; Verbouw woning Bennekom