Piet Blom gebouw Heemskerk

Voor dit project zijn wij benaderd door een ontwikkelaar die ons de volgende vraag stelde: “Kunnen jullie een plan bedenken én de vergunning verzorgen om het Piet Blom gebouw Heemskerk te transformeren tot een woongebouw?” Aangezien dit geen alledaagse vraag is en omdat het een monument betreft, hebben wij hier eerst een gedegen vooronderzoek naar gedaan. Zijn de wensen mogelijk? Zijn de plannen vergunbaar? Of kan het simpelweg niet?

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het inderdaad mogelijk is om het Piet Blom gebouw Heemskerk te transformeren naar (stuudio)appartementen. De appartementen hebben wij zo in weten te passen zonder dat we de draagconstructie van het pand aantastten.

De subtiele wijzigingen welke wij in de gevel hebben ontworpen kregen alle lof van de monumentencommissie. Als compliment kregen wij mee: “De wijzigingen welke toegevoegd zijn, zijn zonder kennis van het pand te hebben niet waarneembaar. De wijzigingen maken het monument nog beter dan het al was”

De plannen voor het Piet Bom Gebouw Heemskerk hebben wij volledig in 3D BIM (Bouw Informatie Model) uitgewerkt. Dit 3D model kan in de toekomst ook ingezet gaan worden als VastgoedBIM model, dit model dient dan als uitgangspunt ten behoeve van het meerjarig onderhoudsplan.

Wij hebben de volgende werkzaamheden uit mogen voeren voor dit project.

Vooronderzoek
– Controle bestemmingsplan
– Vooroverleg met de gemeente

Voorlopig ontwerp
– Schetsontwerp (2D)
– Ontwerptekeningen (3D)

Definitief ontwerp
– Definitieve ontwerptekeningen
– Welstandsgoedkeuring

Bouwaanvraag
– Bouwaanvraagtekeningen
– Aanvraag bouwvergunning

Uitvoeringsontwerp
– Werktekeningen t.b.v. de uitvoering

Impressies transformatie Piet Blom gebouw Heemskerk